Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Læringskultur
Farnes skule 3,8
Tangen skule 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Farnes skule 3,5
Tangen skule 4,3
Faglig utfordring
Farnes skule 3,8
Tangen skule 4,2
Felles regler
Farnes skule 4,4
Tangen skule 4,7
Trivsel
Farnes skule 4,3
Tangen skule 4,7
Mestring
Farnes skule 3,9
Tangen skule 4,3
Støtte fra lærerne
Farnes skule 4,3
Tangen skule 4,8
Motivasjon
Farnes skule 3,6
Tangen skule 4,3
Vurdering for læring
Farnes skule 3,6
Tangen skule 4,4
Støtte hjemmefra
Farnes skule 4,5
Tangen skule 4,7

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Mobbing på skolen (prosent)
Farnes skule
Tangen skule 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no