Elevundersøkelsen - deltakelse

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune
Kommunenr 0627
Alle grunnskoler med adresse i Røyken kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen 2013-> (grunnskole)
Drammen kommune 89,1 90,4 87,7 89,7 88,4
Flesberg kommune 75,0 89,1 87,2 91,7 93,3
Flå kommune 100,0 85,7 100,0 93,3
Gol kommune 87,3 87,7 94,4 82,7 98,0
Hemsedal kommune 79,4 78,3 80,0 87,5 86,4
Hol kommune 94,5 83,1 78,3 91,2 88,9
Hole kommune 96,4 83,8 96,1 93,9 91,5
Hurum kommune 85,4 88,5 91,5 89,0 89,3
Kongsberg kommune 84,0 90,7 94,1 89,9 88,2
Krødsherad kommune 85,2 94,4 76,2 86,4 96,4
Lier kommune 92,8 90,9 93,1 89,8 91,1
Modum kommune 93,9 91,4 90,3 93,2 90,5
Nedre Eiker kommune 89,8 92,4 88,9 90,1 90,0
Nes kommune 97,6 88,2 97,1 100,0 100,0
Nore og Uvdal kommune 88,9 71,9 97,6 95,7 79,3
Ringerike kommune 85,8 88,0 87,3 86,6 91,0
Rollag kommune 76,7 93,8 92,9 100,0 100,0
Røyken kommune 89,5 91,1 95,5 91,8 90,1
Sigdal kommune 100,0 96,1 91,7 97,4
Øvre Eiker kommune 94,1 90,5 95,1 92,0 90,6
Ål kommune 96,0 95,7 98,7 96,6 96,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no