Elevundersøkelsen - deltakelse

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 0906
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen 2013-> (grunnskole)
Arendal kommune 90,1 90,7 93,6 89,7 96,1
Birkenes kommune 96,4 92,2 90,5 97,6 100,0
Bygland kommune 100,0 100,0 95,2 94,1 100,0
Bykle kommune 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0
Evje og Hornnes kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Froland kommune 95,4 92,4 88,3 97,1 95,5
Gjerstad kommune 100,0 100,0 96,6 96,0 94,6
Grimstad kommune 89,1 89,9 92,4 94,9 92,9
Iveland kommune 100,0 100,0 90,9 76,9
Lillesand kommune 90,6 95,5 91,6 96,2 88,6
Risør kommune 96,4 95,9 91,2 93,7 89,3
Tvedestrand kommune 96,7 95,1 92,0 90,9 100,0
Valle kommune 81,8 94,1 100,0 84,6 93,3
Vegårshei kommune 92,0 88,9 93,8 88,9 100,0
Åmli kommune 95,7 84,2 100,0 100,0 94,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no