Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Elevundersøkelsen - deltakelse

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Andel påmeldte som har deltatt i undersøkelsen 2013-> (grunnskole)
Brønnerud skole 84,2 100,0 100,0 100,0 94,1
Kroer skole 100,0 100,0 100,0 92,9 92,9
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 93,5 92,3 95,3 87,8 100,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 82,8 80,4 97,2 96,6 97,8
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 100,0 100,0 89,2 89,3 97,1
Solberg skole 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0
Steinerskolen i Ås (privat) 100,0 88,9 93,3 100,0
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 93,8 92,2 100,0 94,6 97,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no