Elevar, lærarar, skolar

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Talet på elevar
Akershus fylke 37 383 37 899 38 441 38 790 39 292
Aust-Agder fylke 6 737 6 793 6 846 6 831 6 972
Buskerud fylke 15 838 15 852 16 066 16 268 16 223
Finnmark Finnmárku fylke 4 346 4 266 4 237 4 206 4 060
Hedmark fylke 10 438 10 389 10 272 10 136 10 171
Hordaland fylke 29 582 29 688 29 508 29 598 29 726
Møre og Romsdal fylke 15 647 15 587 15 538 15 439 15 419
Nordland fylke 13 418 13 331 13 190 13 121 12 939
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8 116 8 109 8 111 8 076
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 10 334 10 194 10 180 9 972 9 882
Oslo fylke 29 014 30 061 30 848 31 369 31 691
Rogaland fylke 28 485 28 841 29 187 29 409 29 596
Sogn og Fjordane fylke 6 738 6 789 6 783 6 777 6 720
Svalbard 105 105 98 109 100
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16 870 16 988 17 175 17 314
Telemark fylke 9 412 9 378 9 296 9 287 9 216
Troms Romsa fylke 8 996 8 962 8 981 8 888 8 792
Trøndelag fylke 25 442
Vest-Agder fylke 10 946 11 038 11 175 11 295 11 364
Vestfold fylke 13 480 13 342 13 324 13 346 13 398
Østfold fylke 16 271 16 252 16 294 16 490 16 507
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon
Akershus fylke 3 061 3 089 3 115 3 166 3 220
Aust-Agder fylke 675 660 680 672 683
Buskerud fylke 1 537 1 555 1 531 1 598 1 595
Finnmark Finnmárku fylke 541 496 512 528 512
Hedmark fylke 1 085 1 060 1 082 1 075 1 055
Hordaland fylke 2 891 2 857 2 872 2 882 2 922
Møre og Romsdal fylke 1 561 1 522 1 489 1 553 1 589
Nordland fylke 1 513 1 482 1 465 1 476 1 483
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 846 823 822 849
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1 097 1 062 1 079 1 079 1 091
Oslo fylke 2 365 2 370 2 433 2 439 2 500
Rogaland fylke 2 693 2 652 2 659 2 643 2 693
Sogn og Fjordane fylke 788 779 778 788 788
Svalbard 9 9 6 8 11
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 612 1 593 1 590 1 613
Telemark fylke 975 978 926 940 956
Troms Romsa fylke 989 958 965 956 950
Trøndelag fylke 2 472
Vest-Agder fylke 962 945 942 980 1 006
Vestfold fylke 1 247 1 264 1 300 1 293 1 316
Østfold fylke 1 434 1 436 1 454 1 441 1 442
Talet på lærarar
Akershus fylke 5 328 5 403 5 505 5 639 5 729
Aust-Agder fylke 1 095 1 127 1 160 1 166 1 165
Buskerud fylke 2 560 2 606 2 618 2 679 2 657
Finnmark Finnmárku fylke 976 966 962 970 935
Hedmark fylke 1 711 1 755 1 769 1 770 1 764
Hordaland fylke 4 682 4 730 4 806 4 769 4 839
Møre og Romsdal fylke 2 580 2 607 2 623 2 663 2 702
Nordland fylke 2 493 2 507 2 566 2 640 2 602
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 475 1 485 1 519 1 525
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1 929 1 858 1 882 1 883 1 850
Oslo fylke 3 847 3 848 3 874 3 991 4 082
Rogaland fylke 4 663 4 579 4 670 4 703 4 775
Sogn og Fjordane fylke 1 388 1 380 1 424 1 418 1 428
Svalbard 20 18 22 26 24
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2 622 2 629 2 663 2 699
Telemark fylke 1 599 1 615 1 601 1 607 1 634
Troms Romsa fylke 1 581 1 611 1 619 1 632 1 643
Trøndelag fylke 4 270
Vest-Agder fylke 1 698 1 692 1 709 1 711 1 827
Vestfold fylke 2 072 2 155 2 213 2 181 2 184
Østfold fylke 2 575 2 575 2 615 2 607 2 630
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no