Sysselsetting av fagutdannede

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle lærlinger i Trøndelag fylke

Sysselsetting av fagutdannede, totalt

Indikator og nøkkeltall 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,8 85,4
Aust-Agder fylke (utgått) 74,4 80,5
Buskerud fylke (utgått) 80,0 83,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 87,7 87,7
Hedmark fylke (utgått) 74,2 80,9
Hordaland fylke (utgått) 79,9 85,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 83,7 82,7
Nordland fylke 81,0 82,7
Oppland fylke (utgått) 77,5 79,0
Oslo fylke 73,9 79,5
Rogaland fylke 75,6 81,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,1 78,4
Telemark fylke (utgått) 71,6 78,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 77,6 85,3
Trøndelag fylke 76,6 81,5
Vest-Agder fylke (utgått) 69,2 80,5
Vestfold fylke (utgått) 70,7 76,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 71,7 74,7
Andel fagarbeidere i utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,4 6,8
Aust-Agder fylke (utgått) 13,4 12,2
Buskerud fylke (utgått) 9,5 9,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,8 5,5
Hedmark fylke (utgått) 16,9 11,2
Hordaland fylke (utgått) 10,5 9,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 10,7 9,7
Nordland fylke 9,5 7,1
Oppland fylke (utgått) 17,4 15,2
Oslo fylke 16,5 13,3
Rogaland fylke 15,9 11,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,4 11,4
Telemark fylke (utgått) 19,3 12,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,2 8,4
Trøndelag fylke 16,8 11,6
Vest-Agder fylke (utgått) 18,0 13,5
Vestfold fylke (utgått) 22,7 12,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,3 15,1
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,8 7,8
Aust-Agder fylke (utgått) 12,2 7,3
Buskerud fylke (utgått) 10,5 7,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,5 6,8
Hedmark fylke (utgått) 9,0 7,9
Hordaland fylke (utgått) 9,6 5,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,6 7,7
Nordland fylke 9,5 10,1
Oppland fylke (utgått) 5,1 5,8
Oslo fylke 9,6 7,2
Rogaland fylke 8,4 7,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 10,2
Telemark fylke (utgått) 9,2 9,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,2 6,3
Trøndelag fylke 6,6 6,9
Vest-Agder fylke (utgått) 12,8 6,0
Vestfold fylke (utgått) 6,6 10,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9,0 10,2

Sysselsetting av fagutdannede, lærlinger/elever

Indikator og nøkkeltall 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 74,7 78,7
Aust-Agder fylke (utgått) 73,2 73,9
Buskerud fylke (utgått) 79,5 79,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 77,4 80,1
Hedmark fylke (utgått) 75,6 79,0
Hordaland fylke (utgått) 72,9 77,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 67,4 69,5
Nordland fylke 75,8 78,1
Oppland fylke (utgått) 76,9 80,8
Oslo fylke 74,0 77,8
Rogaland fylke 69,7 73,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 74,4 72,3
Telemark fylke (utgått) 75,0 78,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 72,7 80,6
Trøndelag fylke 77,3 82,7
Vest-Agder fylke (utgått) 75,7 79,6
Vestfold fylke (utgått) 70,4 75,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 71,9 74,6
Andel fagarbeidere i utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 17,8 13,6
Aust-Agder fylke (utgått) 15,6 15,6
Buskerud fylke (utgått) 14,2 13,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 14,6 13,6
Hedmark fylke (utgått) 17,7 14,6
Hordaland fylke (utgått) 18,5 17,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,0 24,0
Nordland fylke 17,3 14,9
Oppland fylke (utgått) 16,6 13,7
Oslo fylke 16,2 13,6
Rogaland fylke 22,3 19,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 20,4 22,2
Telemark fylke (utgått) 15,7 13,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 18,2 12,9
Trøndelag fylke 16,7 11,5
Vest-Agder fylke (utgått) 14,4 13,5
Vestfold fylke (utgått) 20,6 14,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,0 14,6
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 7,5 7,7
Aust-Agder fylke (utgått) 11,2 10,4
Buskerud fylke (utgått) 6,4 6,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,0 6,3
Hedmark fylke (utgått) 6,7 6,3
Hordaland fylke (utgått) 8,7 5,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,6 6,4
Nordland fylke 6,9 7,0
Oppland fylke (utgått) 6,5 5,5
Oslo fylke 9,8 8,6
Rogaland fylke 8,0 7,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,2 5,6
Telemark fylke (utgått) 9,3 8,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 9,2 6,5
Trøndelag fylke 6,0 5,8
Vest-Agder fylke (utgått) 9,9 6,9
Vestfold fylke (utgått) 9,0 9,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 11,1 10,8

Sysselsetting av fagutdannede, praksiskandidater

Indikator og nøkkeltall 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 95,7 94,2
Aust-Agder fylke (utgått) 93,7 94,1
Buskerud fylke (utgått) 95,0 93,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 91,2 92,2
Hedmark fylke (utgått) 96,7 95,8
Hordaland fylke (utgått) 94,3 94,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 95,5 93,8
Nordland fylke 97,1 95,2
Oppland fylke (utgått) 97,3 95,9
Oslo fylke 94,4 94,4
Rogaland fylke 95,5 94,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 97,0 97,0
Telemark fylke (utgått) 97,2 96,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 96,2 95,8
Trøndelag fylke 93,6 94,3
Vest-Agder fylke (utgått) 94,5 95,1
Vestfold fylke (utgått) 96,2 96,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 92,8 96,5
Andel fagarbeidere i utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,1 1,3
Aust-Agder fylke (utgått) 1,3 1,3
Buskerud fylke (utgått) 1,7 1,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,6 2,1
Hedmark fylke (utgått) 1,5 0,6
Hordaland fylke (utgått) 1,1 1,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,5 1,2
Nordland fylke 1,5 2,5
Oppland fylke (utgått) 1,4 1,8
Oslo fylke 2,0 2,3
Rogaland fylke 1,2 1,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,9 0,4
Telemark fylke (utgått) 0,0 0,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1,0 2,8
Trøndelag fylke 1,7 2,1
Vest-Agder fylke (utgått) 1,4 1,2
Vestfold fylke (utgått) 1,1 1,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 0,7 0,4
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,2 4,6
Aust-Agder fylke (utgått) 5,0 4,6
Buskerud fylke (utgått) 3,3 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,2 5,7
Hedmark fylke (utgått) 1,8 3,6
Hordaland fylke (utgått) 4,6 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,0 5,0
Nordland fylke 1,5 2,3
Oppland fylke (utgått) 1,4 2,3
Oslo fylke 3,6 3,3
Rogaland fylke 3,2 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,2 2,6
Telemark fylke (utgått) 2,8 2,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,8 1,4
Trøndelag fylke 4,7 3,6
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 3,7
Vestfold fylke (utgått) 2,7 1,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 6,6 3,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no