Sysselsetting av fagutdannede

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle lærlinger i Rogaland fylke

Sysselsetting av fagutdannede, totalt

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018
Andel fagarbeidere i arbeid
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 84,0 86,3 85,1
Aust-Agder fylke (utgått) 76,0 80,7 83,0
Buskerud fylke (utgått) 85,6 86,7 87,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 82,7 84,7 87,5
Hedmark fylke (utgått) 81,0 84,8 86,0
Hordaland fylke (utgått) 75,8 78,2 81,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 71,4 73,7 80,0
Nordland fylke 81,0 85,2 86,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 82,0 84,3 87,1
Oppland fylke (utgått) 84,5 85,0 86,8
Oslo fylke 77,9 80,3 80,7
Rogaland fylke 70,4 75,2 80,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,9 80,8 84,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 81,6 84,4 85,4
Telemark fylke (utgått) 80,4 84,3 85,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 81,4 84,4 86,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 78,4 80,9 82,7
Vestfold fylke (utgått) 76,9 80,3 84,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 81,4 84,5 84,3
Andel fagarbeidere i utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 9,0 6,9 7,0
Aust-Agder fylke (utgått) 14,0 10,1 9,7
Buskerud fylke (utgått) 7,1 6,7 6,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 9,2 7,2
Hedmark fylke (utgått) 10,7 8,7 7,1
Hordaland fylke (utgått) 14,9 15,1 12,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,4 20,2 13,8
Nordland fylke 10,3 9,2 7,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 9,1 8,0
Oppland fylke (utgått) 8,5 8,6 7,6
Oslo fylke 12,0 10,4 10,2
Rogaland fylke 17,1 15,5 12,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,4 13,9 9,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,2 9,9 8,7
Telemark fylke (utgått) 12,0 9,4 7,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,4 9,5 7,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 11,7 11,0 10,1
Vestfold fylke (utgått) 12,2 11,0 8,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9,9 8,2 7,9
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 7,0 6,8 8,0
Aust-Agder fylke (utgått) 10,0 9,2 7,3
Buskerud fylke (utgått) 7,3 6,6 6,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,6 6,2 5,4
Hedmark fylke (utgått) 8,3 6,5 7,0
Hordaland fylke (utgått) 9,4 6,8 5,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 8,2 6,1 6,2
Nordland fylke 8,7 5,6 6,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,7 6,6 4,9
Oppland fylke (utgått) 7,0 6,4 5,6
Oslo fylke 10,1 9,4 9,1
Rogaland fylke 12,6 9,3 7,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,7 5,3 5,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,2 5,7 5,9
Telemark fylke (utgått) 7,6 6,3 6,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 6,1 6,1 6,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 9,9 8,1 7,2
Vestfold fylke (utgått) 10,8 8,7 7,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,7 7,3 7,8

Sysselsetting av fagutdannede, lærlinger/elever

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018
Andel fagarbeidere i arbeid, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 75,0 79,8 79,9
Aust-Agder fylke (utgått) 65,8 73,5 77,0
Buskerud fylke (utgått) 78,1 80,8 81,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 76,1 81,5 86,0
Hedmark fylke (utgått) 71,9 78,4 81,5
Hordaland fylke (utgått) 66,9 69,8 74,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 62,4 65,3 74,4
Nordland fylke 74,2 81,1 83,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 74,8 78,7 83,0
Oppland fylke (utgått) 78,0 78,9 81,6
Oslo fylke 71,7 76,2 77,2
Rogaland fylke 63,6 69,9 77,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 75,7 72,7 77,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 75,6 80,5 82,0
Telemark fylke (utgått) 71,0 78,0 80,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 73,6 78,5 83,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 71,7 75,4 78,0
Vestfold fylke (utgått) 68,0 74,2 78,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 76,1 79,7 80,4
Andel fagarbeidere i utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 16,7 12,9 12,3
Aust-Agder fylke (utgått) 21,9 16,4 14,8
Buskerud fylke (utgått) 11,3 10,7 10,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 17,8 13,4 9,2
Hedmark fylke (utgått) 18,1 14,8 12,1
Hordaland fylke (utgått) 22,2 22,4 19,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 28,2 27,7 18,5
Nordland fylke 15,0 13,1 10,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,0 13,5 11,1
Oppland fylke (utgått) 13,3 13,3 11,7
Oslo fylke 16,4 13,7 13,5
Rogaland fylke 22,8 20,8 16,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,1 20,8 15,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 16,8 12,8 11,6
Telemark fylke (utgått) 18,1 14,2 11,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 18,3 14,3 10,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 16,6 15,5 14,1
Vestfold fylke (utgått) 18,2 16,0 12,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 13,5 11,1 10,7
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 8,3 7,3 7,7
Aust-Agder fylke (utgått) 12,3 10,1 8,2
Buskerud fylke (utgått) 10,6 8,5 8,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,1 5,1 4,8
Hedmark fylke (utgått) 10,1 6,8 6,4
Hordaland fylke (utgått) 10,9 7,8 6,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,4 7,0 7,1
Nordland fylke 10,8 5,8 6,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,2 7,8 5,9
Oppland fylke (utgått) 8,7 7,8 6,7
Oslo fylke 11,9 10,0 9,3
Rogaland fylke 13,6 9,3 6,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7,2 6,5 7,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,6 6,7 6,4
Telemark fylke (utgått) 10,9 7,7 7,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,1 7,2 6,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 11,7 9,1 8,0
Vestfold fylke (utgått) 13,7 9,8 9,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 10,4 9,2 8,9

Sysselsetting av fagutdannede, praksiskandidater

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018
Andel fagarbeidere i arbeid, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 92,9 92,7 90,2
Aust-Agder fylke (utgått) 91,9 91,9 92,3
Buskerud fylke (utgått) 96,2 94,9 95,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 93,6 89,9 89,9
Hedmark fylke (utgått) 91,0 91,7 90,8
Hordaland fylke (utgått) 91,4 93,0 93,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 92,9 93,9 93,5
Nordland fylke 94,8 93,3 94,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 95,3 94,6 94,6
Oppland fylke (utgått) 94,7 94,4 94,7
Oslo fylke 91,2 88,9 88,1
Rogaland fylke 88,6 89,5 88,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 98,0 94,8 97,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 94,6 92,9 92,7
Telemark fylke (utgått) 98,2 96,1 94,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 96,2 95,6 93,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 91,9 91,9 92,2
Vestfold fylke (utgått) 93,4 91,7 94,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 93,8 95,6 93,5
Andel fagarbeidere i utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,3 0,9 1,6
Aust-Agder fylke (utgått) 1,7 0,4 1,7
Buskerud fylke (utgått) 1,1 1,1 1,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,6 2,1 3,7
Hedmark fylke (utgått) 2,7 2,0 1,6
Hordaland fylke (utgått) 1,9 2,0 1,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,8 2,4 2,5
Nordland fylke 0,9 1,5 1,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,7 1,1 2,2
Oppland fylke (utgått) 1,1 1,4 1,4
Oslo fylke 2,5 3,3 3,3
Rogaland fylke 1,6 1,1 1,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,6 2,0 0,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,1 3,4 2,4
Telemark fylke (utgått) 0,4 0,4 0,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1,4 0,3 1,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1,8 2,1 2,1
Vestfold fylke (utgått) 1,1 1,8 1,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1,5 1,5 1,5
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,7 6,4 8,2
Aust-Agder fylke (utgått) 6,4 7,7 6,0
Buskerud fylke (utgått) 2,8 4,0 3,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,8 8,0 6,4
Hedmark fylke (utgått) 6,3 6,3 7,6
Hordaland fylke (utgått) 6,7 5,0 5,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,3 3,7 3,9
Nordland fylke 4,3 5,2 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,3 3,3
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 3,9
Oslo fylke 6,3 7,9 8,6
Rogaland fylke 9,8 9,4 9,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,4 3,2 2,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,2 3,6 4,9
Telemark fylke (utgått) 1,4 3,5 4,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,4 4,1 5,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 6,3 6,0 5,7
Vestfold fylke (utgått) 5,5 6,6 4,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,7 2,9 5,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no