Sysselsetting av fagutdannede

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle lærlinger i Rogaland fylke

Sysselsetting av fagutdannede, totalt

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016
Andel fagarbeidere i arbeid
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 83,0 82,9 83,9
Aust-Agder fylke (utgått) 79,5 77,5 79,2
Buskerud fylke (utgått) 82,6 81,0 81,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,2 79,1 79,8
Hedmark fylke (utgått) 85,4 86,1 88,1
Hordaland fylke (utgått) 82,8 78,5 80,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 80,8 75,1 77,0
Nordland fylke 84,1 81,3 84,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 84,2 82,8 84,1
Oppland fylke (utgått) 86,0 85,4 84,6
Oslo fylke 80,0 80,6 80,1
Rogaland fylke 79,3 76,4 77,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,0 78,5 81,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 83,9 84,1 85,9
Telemark fylke (utgått) 80,9 82,1 84,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 83,9 83,5 87,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 82,0 81,1 80,0
Vestfold fylke (utgått) 79,8 79,9 82,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 83,0 82,6 83,0
Andel fagarbeidere i utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 10,1 8,1 8,7
Aust-Agder fylke (utgått) 11,3 11,3 10,1
Buskerud fylke (utgått) 10,0 10,9 12,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 10,1 10,5
Hedmark fylke (utgått) 8,6 8,5 7,4
Hordaland fylke (utgått) 10,1 13,6 10,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 13,5 16,6 13,6
Nordland fylke 9,1 10,8 8,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,2 8,5 7,8
Oppland fylke (utgått) 9,9 9,6 9,2
Oslo fylke 10,5 9,6 10,0
Rogaland fylke 12,1 12,2 10,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,9 15,5 14,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 8,6 7,8
Telemark fylke (utgått) 9,2 9,1 8,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,2 9,2 7,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 10,0 8,8 9,2
Vestfold fylke (utgått) 11,6 11,5 9,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,7 7,9 7,8
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,8 9,0 7,5
Aust-Agder fylke (utgått) 9,1 11,2 10,8
Buskerud fylke (utgått) 7,4 8,1 6,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,7 10,8 9,6
Hedmark fylke (utgått) 6,0 5,4 4,5
Hordaland fylke (utgått) 7,2 7,9 9,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,7 8,3 9,4
Nordland fylke 6,9 7,9 7,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,6 8,7 8,1
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,9 6,2
Oslo fylke 9,5 9,8 9,9
Rogaland fylke 8,6 11,4 11,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 6,0 4,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 7,3 6,3
Telemark fylke (utgått) 9,9 8,8 6,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,9 7,3 5,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 8,0 10,1 10,8
Vestfold fylke (utgått) 8,6 8,6 8,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,3 9,4 9,2

Sysselsetting av fagutdannede, lærlinger/elever

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016
Andel fagarbeidere i arbeid, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 75,3 75,9 77,6
Aust-Agder fylke (utgått) 72,4 72,1 73,4
Buskerud fylke (utgått) 77,1 75,1 75,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 76,1 72,6 73,4
Hedmark fylke (utgått) 77,3 78,7 82,1
Hordaland fylke (utgått) 77,4 72,1 74,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 75,0 68,4 72,6
Nordland fylke 78,1 75,3 79,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 81,2 79,9 82,3
Oppland fylke (utgått) 79,9 78,8 78,4
Oslo fylke 76,3 77,5 77,6
Rogaland fylke 75,6 72,5 75,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,6 71,7 76,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 77,5 79,1 82,4
Telemark fylke (utgått) 73,8 75,4 78,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 77,9 78,5 83,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 75,8 75,3 75,4
Vestfold fylke (utgått) 73,6 74,4 79,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 77,6 79,3 78,5
Andel fagarbeidere i utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,8 12,4 13,4
Aust-Agder fylke (utgått) 16,3 15,7 14,4
Buskerud fylke (utgått) 13,8 14,6 17,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,8 14,7 15,8
Hedmark fylke (utgått) 14,7 13,9 12,5
Hordaland fylke (utgått) 14,0 19,2 15,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,5 22,6 17,6
Nordland fylke 12,4 15,2 11,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 11,8 10,7
Oppland fylke (utgått) 14,8 14,8 14,1
Oslo fylke 13,2 11,8 12,1
Rogaland fylke 16,2 16,3 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,9 21,2 19,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 15,7 11,5 9,9
Telemark fylke (utgått) 14,0 14,4 13,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,4 13,1 10,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 14,0 12,3 12,4
Vestfold fylke (utgått) 16,3 15,7 12,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 13,3 12,7 12,5
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 8,9 11,7 9,0
Aust-Agder fylke (utgått) 11,4 12,2 12,2
Buskerud fylke (utgått) 9,1 10,3 7,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,1 12,7 10,8
Hedmark fylke (utgått) 8,0 7,4 5,4
Hordaland fylke (utgått) 8,7 8,7 9,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 6,5 9,0 9,7
Nordland fylke 9,5 9,5 8,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,5 8,3 7,0
Oppland fylke (utgått) 5,3 6,4 7,5
Oslo fylke 10,5 10,7 10,3
Rogaland fylke 8,2 11,2 10,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,5 7,1 4,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,8 9,4 7,7
Telemark fylke (utgått) 12,2 10,2 7,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 9,8 8,4 6,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 10,2 12,4 12,2
Vestfold fylke (utgått) 10,0 9,9 8,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9,1 8,0 8,9

Sysselsetting av fagutdannede, praksiskandidater

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016
Andel fagarbeidere i arbeid, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 93,1 91,9 92,0
Aust-Agder fylke (utgått) 94,4 88,8 91,0
Buskerud fylke (utgått) 94,2 93,2 94,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 93,0 88,2 88,8
Hedmark fylke (utgått) 94,7 94,7 94,9
Hordaland fylke (utgått) 93,1 90,6 89,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 95,0 91,2 87,5
Nordland fylke 95,9 93,1 92,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 90,3 88,8 87,6
Oppland fylke (utgått) 95,0 95,3 93,9
Oslo fylke 91,4 89,9 87,6
Rogaland fylke 88,7 86,2 84,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 98,4 94,1 94,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 95,8 93,5 92,5
Telemark fylke (utgått) 92,1 92,7 94,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 93,2 91,4 92,9
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 96,1 94,3 90,4
Vestfold fylke (utgått) 91,7 90,5 89,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 90,7 87,5 89,4
Andel fagarbeidere i utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,7 2,6 2,4
Aust-Agder fylke (utgått) 1,1 2,2 1,1
Buskerud fylke (utgått) 1,9 3,2 1,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,1 3,7 3,2
Hedmark fylke (utgått) 1,6 2,3 1,6
Hordaland fylke (utgått) 2,6 2,9 2,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,1 2,2 3,9
Nordland fylke 2,4 2,2 2,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,9 1,5 1,9
Oppland fylke (utgått) 2,5 1,9 1,9
Oslo fylke 2,3 2,9 3,7
Rogaland fylke 1,7 1,8 2,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,5 2,7 1,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,0 3,2 4,0
Telemark fylke (utgått) 1,6 0,6 0,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1,9 3,1 2,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 0,9 0,9 1,8
Vestfold fylke (utgått) 2,5 3,4 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,2 1,1 1,1
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,2 5,5 5,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,5 9,0 7,9
Buskerud fylke (utgått) 3,9 3,5 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,8 8,0 8,0
Hedmark fylke (utgått) 3,7 3,0 3,5
Hordaland fylke (utgått) 4,3 6,5 8,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,9 6,6 8,5
Nordland fylke 1,8 4,7 4,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,7 9,7 10,4
Oppland fylke (utgått) 2,5 2,8 4,2
Oslo fylke 6,3 7,2 8,6
Rogaland fylke 9,6 12,0 13,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,1 3,2 4,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,2 3,3 3,5
Telemark fylke (utgått) 6,3 6,7 5,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,9 5,6 4,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,0 4,8 7,8
Vestfold fylke (utgått) 5,8 6,1 7,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,1 11,4 9,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no