Sysselsetting av fagutdannede

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle lærlinger i Rogaland fylke

Sysselsetting av fagutdannede, totalt

Indikator og nøkkeltall 2017 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 84,6 87,3 86,1
Aust-Agder fylke (utgått) 78,0 82,4 83,1
Buskerud fylke (utgått) 83,8 83,0 84,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 82,4 85,4 84,6
Hedmark fylke (utgått) 82,3 84,1 83,9
Hordaland fylke (utgått) 78,2 80,0 83,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 74,4 78,0 81,7
Nordland fylke 81,8 84,3 84,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,3 85,1 86,6
Oppland fylke (utgått) 86,1 87,3 87,1
Oslo fylke 81,8 85,0 84,5
Rogaland fylke 74,2 80,3 81,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,3 82,5 83,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 84,0 86,7 87,4
Telemark fylke (utgått) 79,2 84,1 82,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 80,1 81,0 83,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 80,3 84,0 81,9
Vestfold fylke (utgått) 78,3 81,0 82,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 81,2 84,6 85,0
Andel fagarbeidere i utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 9,4 7,3 7,7
Aust-Agder fylke (utgått) 12,2 9,8 9,0
Buskerud fylke (utgått) 9,7 10,7 9,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,9 7,7 8,3
Hedmark fylke (utgått) 12,2 10,1 8,6
Hordaland fylke (utgått) 13,8 13,7 11,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,6 17,0 13,1
Nordland fylke 10,2 10,0 8,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,7 8,9 7,6
Oppland fylke (utgått) 8,9 7,6 8,1
Oslo fylke 10,0 8,3 9,8
Rogaland fylke 17,6 13,3 12,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,8 12,6 11,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,0 7,6 7,2
Telemark fylke (utgått) 12,8 10,4 9,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,5 10,6 9,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 12,0 9,7 10,5
Vestfold fylke (utgått) 13,5 11,1 9,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 11,1 8,5 8,3
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,1 5,5 6,1
Aust-Agder fylke (utgått) 9,8 7,8 7,9
Buskerud fylke (utgått) 6,6 6,3 6,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,7 6,9 7,1
Hedmark fylke (utgått) 5,5 5,8 7,5
Hordaland fylke (utgått) 8,0 6,2 5,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,0 5,0 5,2
Nordland fylke 8,0 5,7 6,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,0 6,0 5,8
Oppland fylke (utgått) 5,0 5,1 4,9
Oslo fylke 8,2 6,6 5,7
Rogaland fylke 8,2 6,3 6,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,9 4,9 5,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,0 5,8 5,5
Telemark fylke (utgått) 8,0 5,6 7,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,4 8,4 7,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 7,7 6,3 7,6
Vestfold fylke (utgått) 8,2 7,9 8,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,8 7,0 6,7

Sysselsetting av fagutdannede, lærlinger/elever

Indikator og nøkkeltall 2017 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 74,1 79,8 79,0
Aust-Agder fylke (utgått) 68,7 74,6 77,7
Buskerud fylke (utgått) 76,3 75,9 80,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 76,6 81,7 79,3
Hedmark fylke (utgått) 72,4 76,5 77,6
Hordaland fylke (utgått) 69,2 72,1 76,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 65,6 70,6 76,4
Nordland fylke 75,9 80,2 80,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 77,7 79,8 82,6
Oppland fylke (utgått) 80,0 80,7 81,6
Oslo fylke 74,7 79,9 78,8
Rogaland fylke 65,5 74,8 75,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,2 74,8 76,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 78,3 83,2 84,1
Telemark fylke (utgått) 71,1 78,1 77,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 73,1 74,5 78,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 73,4 79,0 77,1
Vestfold fylke (utgått) 70,5 74,5 77,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 73,1 78,2 79,3
Andel fagarbeidere i utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 16,7 12,4 12,7
Aust-Agder fylke (utgått) 19,2 15,4 14,4
Buskerud fylke (utgått) 14,7 16,3 13,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 13,1 11,7 12,1
Hedmark fylke (utgått) 20,8 16,6 13,7
Hordaland fylke (utgått) 20,6 20,5 16,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 26,0 23,6 18,0
Nordland fylke 14,6 13,7 12,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,3 12,5 10,0
Oppland fylke (utgått) 14,1 12,1 12,5
Oslo fylke 14,8 12,2 14,1
Rogaland fylke 24,4 18,1 17,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,1 19,2 17,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,9 10,2 9,8
Telemark fylke (utgått) 18,8 14,8 13,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 18,0 15,1 13,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 17,3 13,6 14,6
Vestfold fylke (utgått) 19,4 15,8 13,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,8 12,6 12,1
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, lærlinger/ elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 9,2 7,8 8,3
Aust-Agder fylke (utgått) 12,1 10,0 7,9
Buskerud fylke (utgått) 9,0 7,9 6,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,3 6,6 8,6
Hedmark fylke (utgått) 6,7 6,9 8,7
Hordaland fylke (utgått) 10,2 7,4 6,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 8,5 5,7 5,6
Nordland fylke 9,5 6,1 7,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,1 7,7 7,4
Oppland fylke (utgått) 5,9 7,1 5,9
Oslo fylke 10,5 7,9 7,1
Rogaland fylke 10,1 7,1 7,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,7 6,0 6,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,8 6,6 6,1
Telemark fylke (utgått) 10,1 7,0 9,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 9,0 10,4 8,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 9,4 7,4 8,3
Vestfold fylke (utgått) 10,1 9,8 9,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 10,2 9,2 8,6

Sysselsetting av fagutdannede, praksiskandidater

Indikator og nøkkeltall 2017 2018 2019
Andel fagarbeidere i arbeid, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 95,9 95,4 93,9
Aust-Agder fylke (utgått) 93,0 95,0 91,7
Buskerud fylke (utgått) 96,3 94,8 92,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 90,6 90,6 92,1
Hedmark fylke (utgått) 94,8 93,8 91,9
Hordaland fylke (utgått) 94,7 94,6 94,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 94,3 94,7 93,6
Nordland fylke 94,4 93,1 93,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 94,9 96,6 95,3
Oppland fylke (utgått) 95,0 96,9 95,0
Oslo fylke 94,3 94,1 94,6
Rogaland fylke 94,0 93,0 93,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 97,4 96,7 96,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 95,6 93,4 93,8
Telemark fylke (utgått) 95,5 95,8 92,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 92,7 92,7 91,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 94,3 94,3 91,5
Vestfold fylke (utgått) 94,6 94,6 91,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 96,6 96,6 95,7
Andel fagarbeidere i utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,4 1,7 2,3
Aust-Agder fylke (utgått) 0,8 0,8 0,4
Buskerud fylke (utgått) 1,3 1,5 2,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,0 2,0 3,0
Hedmark fylke (utgått) 1,2 1,7 2,2
Hordaland fylke (utgått) 1,3 1,4 1,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,9 2,1 2,1
Nordland fylke 0,8 2,1 1,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,4 1,0 2,4
Oppland fylke (utgått) 1,3 1,0 1,6
Oslo fylke 1,6 1,4 2,1
Rogaland fylke 2,1 2,5 1,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,1 0,4 1,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,1 2,5 2,1
Telemark fylke (utgått) 0,8 1,5 1,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,9 2,6 3,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1,4 1,7 2,3
Vestfold fylke (utgått) 1,3 1,3 2,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 0,2 0,7 1,1
Andel fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, praksiskandidater
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,7 2,9 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 6,2 4,1 7,9
Buskerud fylke (utgått) 2,4 3,7 5,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,4 7,4 4,9
Hedmark fylke (utgått) 3,9 4,4 5,9
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 3,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,2 4,2
Nordland fylke 4,8 4,8 5,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 2,4 2,4
Oppland fylke (utgått) 3,7 2,1 3,4
Oslo fylke 4,1 4,5 3,3
Rogaland fylke 3,9 4,5 5,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,5 2,9 2,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,3 4,2 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,8 2,7 5,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,5 4,8 5,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,0 6,3
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 6,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,2 2,7 3,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no