Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Vestfold og Telemark fylke
Alle lærlinger i Vestfold og Telemark fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 318
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 730
Antall fag- og svennebrev - elever 90
Antall kompetansebevis - lærekandidater 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no