Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Alle lærlinger i Vestfold fylke (utgått)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 599 669 675 700
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 368 456 394 443
Antall fag- og svennebrev - elever 102 191 157 76
Antall kompetansebevis - lærekandidater 79 81 47 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no