Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Alle lærlinger i Vestfold fylke (utgått)

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 669 675 700
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 456 394 443
Antall fag- og svennebrev - elever 191 157 76
Antall kompetansebevis - lærekandidater 81 47 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no