Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle lærlinger i Vest-Agder fylke
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 658 757 695 753 686
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 341 333 372 384 354
Antall fag- og svennebrev - elever 27 38 48
Antall kompetansebevis - lærekandidater 18 21 17 24 26
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no