Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Alle lærlinger i Troms Romsa fylke (UTGÅTT)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 502 538 564 557 578
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 324 314 295 316 287
Antall fag- og svennebrev - elever 5 12
Antall kompetansebevis - lærekandidater 15 20 14 23 24
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no