Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Alle lærlinger i Troms Romsa fylke (utgått)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 538 564 557 578
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 314 295 316 287
Antall fag- og svennebrev - elever 5 12
Antall kompetansebevis - lærekandidater 20 14 23 24
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no