Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle lærlinger i Troms Romsa fylke
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 435 502 538 564 557
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 277 324 314 295 316
Antall fag- og svennebrev - elever 5 5 12
Antall kompetansebevis - lærekandidater 18 15 20 14 23
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no