Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Troms og Finnmark fylke
Alle lærlinger i Troms og Finnmark fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 992
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 508
Antall fag- og svennebrev - elever 4
Antall kompetansebevis - lærekandidater 36
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no