Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle lærlinger i Trøndelag fylke
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 686
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 825
Antall fag- og svennebrev - elever 38
Antall kompetansebevis - lærekandidater 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no