Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle lærlinger i Trøndelag fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 686 1 747
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 825 772
Antall fag- og svennebrev - elever 38 27
Antall kompetansebevis - lærekandidater 108 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no