Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Alle lærlinger i Sør-Trøndelag fylke (utgått)

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 055
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 468
Antall fag- og svennebrev - elever 9
Antall kompetansebevis - lærekandidater 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no