Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle lærlinger i Rogaland fylke
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 2 034 2 175 2 297 2 322 2 013
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 689 884 905 879 934
Antall fag- og svennebrev - elever 28 56 38 111 172
Antall kompetansebevis - lærekandidater 41 37 42 37 31
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no