Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle lærlinger i Rogaland fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 2 175 2 297 2 322 2 013 1 971
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 884 905 879 934 897
Antall fag- og svennebrev - elever 56 38 111 172 148
Antall kompetansebevis - lærekandidater 37 42 37 31 25
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no