Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle lærlinger i Oslo fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 111 1 138 1 131 1 255 1 342
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 375 526 637 667 792
Antall fag- og svennebrev - elever 28 25 31 45 69
Antall kompetansebevis - lærekandidater 10 20 8 11 22
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no