Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle lærlinger i Oslo fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 033 1 111 1 138 1 131 1 255
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 347 375 526 637 667
Antall fag- og svennebrev - elever 24 28 25 31 45
Antall kompetansebevis - lærekandidater 8 10 20 8 11
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no