Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Alle lærlinger i Østfold fylke (utgått)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 605 649 704 695
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 291 345 443 460
Antall fag- og svennebrev - elever 115 156 152 179
Antall kompetansebevis - lærekandidater 81 78 86 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no