Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle lærlinger i Norske skoler i utlandet

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 15 436 15 548 15 847 17 078 17 570
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 8 708 8 996 8 845 9 294 7 966
Antall fag- og svennebrev - elever
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 1 053 1 126 1 042 870 879
Antall kompetansebevis - lærekandidater
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 606 656 607 597 549
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no