Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle lærlinger i Norske skoler i utlandet

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger
Agder fylke 1 127 1 210
Akershus fylke (utgått) 896 1 030 1 064
Aust-Agder fylke (utgått) 336 371 359
Buskerud fylke (utgått) 641 724 719
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 306 294 306
Hedmark fylke (utgått) 450 498 535
Hordaland fylke (utgått) 1 638 1 677 1 663
Innlandet fylke 1 199 1 232
Møre og Romsdal fylke 1 062 903 911 996 1 014
Nordland fylke 925 1 017 994 1 070 1 079
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 507
Oppland fylke (utgått) 567 560 612
Oslo fylke 1 138 1 131 1 255 1 342 1 305
Rogaland fylke 2 322 2 013 1 971 2 106 2 202
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 429 501 530
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 055
Telemark fylke (utgått) 529 521 538
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 992 1 058
Troms Romsa fylke (utgått) 564 557 578
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 686 1 747 1 842 1 918
Vest-Agder fylke (utgått) 753 686 670
Vestfold fylke (utgått) 669 675 700
Vestfold og Telemark fylke 1 318 1 385
Vestland fylke 2 385 2 336
Viken fylke 2 701 2 831
Østfold fylke (utgått) 649 704 695
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater
Agder fylke 685 516
Akershus fylke (utgått) 900 943 946
Aust-Agder fylke (utgått) 237 243 238
Buskerud fylke (utgått) 476 459 524
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 188 210 195
Hedmark fylke (utgått) 447 407 337
Hordaland fylke (utgått) 950 953 924
Innlandet fylke 865 797
Møre og Romsdal fylke 513 474 402 444 388
Nordland fylke 468 480 483 492 484
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 279
Oppland fylke (utgått) 363 386 442
Oslo fylke 526 637 667 792 688
Rogaland fylke 879 934 897 1 154 882
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 250 273 232
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 468
Telemark fylke (utgått) 284 265 248
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 508 417
Troms Romsa fylke (utgått) 295 316 287
Trøndelag - Trööndelage fylke 825 772 612 671
Vest-Agder fylke (utgått) 384 354 348
Vestfold fylke (utgått) 456 394 443
Vestfold og Telemark fylke 730 710
Vestland fylke 1 072 817
Viken fylke 1 940 1 596
Østfold fylke (utgått) 345 443 460
Antall fag- og svennebrev - elever
Agder fylke 125 115
Akershus fylke (utgått) 19 22 19
Aust-Agder fylke (utgått) 42 39 61
Buskerud fylke (utgått) 50 65 71
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10 1
Hedmark fylke (utgått) 50 29 25
Hordaland fylke (utgått) 79 116 92
Innlandet fylke 18 43
Møre og Romsdal fylke 190 185 201 138 141
Nordland fylke 26 24 11 10 17
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18
Oppland fylke (utgått) 6 11 15
Oslo fylke 25 31 45 69 78
Rogaland fylke 111 172 148 71 35
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14 11 3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9
Telemark fylke (utgått) 19 13 21
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4 1
Troms Romsa fylke (utgått) 12
Trøndelag - Trööndelage fylke 38 27 18 32
Vest-Agder fylke (utgått) 38 48 48
Vestfold fylke (utgått) 191 157 76
Vestfold og Telemark fylke 90 97
Vestland fylke 85 67
Viken fylke 242 253
Østfold fylke (utgått) 156 152 179
Antall kompetansebevis - lærekandidater
Agder fylke 28 29
Akershus fylke (utgått) 32 50 50
Aust-Agder fylke (utgått) 19 21 15
Buskerud fylke (utgått) 54 66 60
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8 10 3
Hedmark fylke (utgått) 24 17 17
Hordaland fylke (utgått) 26 42 28
Innlandet fylke 35 30
Møre og Romsdal fylke 19 13 22 12 20
Nordland fylke 25 36 23 32 30
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 29
Oppland fylke (utgått) 28 27 25
Oslo fylke 20 8 11 22 14
Rogaland fylke 37 31 25 30 36
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12 12 14
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 62
Telemark fylke (utgått) 14 33 30
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 36 27
Troms Romsa fylke (utgått) 14 23 24
Trøndelag - Trööndelage fylke 108 93 78 89
Vest-Agder fylke (utgått) 24 26 20
Vestfold fylke (utgått) 81 47 56
Vestfold og Telemark fylke 93 73
Vestland fylke 55 56
Viken fylke 176 145
Østfold fylke (utgått) 78 86 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no