Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle lærlinger i Nordland fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 909 925 1 017 994 1 070
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 453 468 480 483 492
Antall fag- og svennebrev - elever 26 26 24 11 10
Antall kompetansebevis - lærekandidater 15 25 36 23 32
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no