Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle lærlinger i Nordland fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 999 909 925 1 017 994
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 510 453 468 480 483
Antall fag- og svennebrev - elever 32 26 26 24 11
Antall kompetansebevis - lærekandidater 22 15 25 36 23
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no