Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Alle lærlinger i Nord-Trøndelag fylke (utgått)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 523 507
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 256 279
Antall fag- og svennebrev - elever 23 18
Antall kompetansebevis - lærekandidater 33 29
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no