Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle lærlinger
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 13 882 14 968 15 196 15 436 15 548
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 6 715 8 099 8 166 8 708 8 996
Antall fag- og svennebrev - elever 571 610 786 1 053 1 126
Antall kompetansebevis - lærekandidater 480 491 583 606 656
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no