Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle lærlinger

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 14 968 15 196 15 436 15 548 15 847
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 8 099 8 166 8 708 8 996 8 845
Antall fag- og svennebrev - elever 610 786 1 053 1 126 1 042
Antall kompetansebevis - lærekandidater 491 583 606 656 607
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no