Fag- og svennebrev

  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle lærlinger
  Indikator og nøkkeltall 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
  Antall fag- og svennebrev - lærlinger 13 535 13 882 14 968 15 196 15 436
  Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 7 448 6 715 8 099 8 166 8 708
  Antall fag- og svennebrev - elever 573 571 610 786 1 053
  Antall kompetansebevis - lærekandidater 367 480 491 583 606
  Symbolforklaring
  Symbol for tall som er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet
  Symbol for tall som ikke publiseres Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Symbol for brudd i tidsrekke Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant innhold fra udir.no