Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle lærlinger
Indikator og nøkkeltall 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 13 535 13 882 14 968 15 196 15 436
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 7 448 6 715 8 099 8 166 8 708
Antall fag- og svennebrev - elever 573 571 610 786 1 053
Antall kompetansebevis - lærekandidater 367 480 491 583 606
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no