Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle lærlinger i Møre og Romsdal fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 958 1 006 1 062 903 911
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 457 518 513 474 402
Antall fag- og svennebrev - elever 155 195 190 185 201
Antall kompetansebevis - lærekandidater 16 18 19 13 22
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no