Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle lærlinger i Møre og Romsdal fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 006 1 062 903 911 996
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 518 513 474 402 444
Antall fag- og svennebrev - elever 195 190 185 201 138
Antall kompetansebevis - lærekandidater 18 19 13 22 12
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no