Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle lærlinger i Møre og Romsdal fylke

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 062 903 911 996 1 014
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 513 474 402 444 388
Antall fag- og svennebrev - elever 190 185 201 138 141
Antall kompetansebevis - lærekandidater 19 13 22 12 20
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no