Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Matbransjens Opplæringskontor
Ringgata 235
2315 HAMAR
Org.nr 981688457
Opplæringskontor

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 29 14 13 24 10
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no