Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Innlandet fylke
Alle lærlinger i Innlandet fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 199
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 865
Antall fag- og svennebrev - elever 18
Antall kompetansebevis - lærekandidater 35
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no