Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Alle lærlinger i Hordaland fylke (utgått)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 702 1 638 1 677 1 663
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 1 060 950 953 924
Antall fag- og svennebrev - elever 62 79 116 92
Antall kompetansebevis - lærekandidater 29 26 42 28
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no