Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle lærlinger i Hordaland fylke
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 578 1 679 1 702 1 638 1 677
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 750 911 1 060 950 953
Antall fag- og svennebrev - elever 47 52 62 79 116
Antall kompetansebevis - lærekandidater 32 29 29 26 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no