Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Alle lærlinger i Hedmark fylke (utgått)

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 450 498 535
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 447 407 337
Antall fag- og svennebrev - elever 50 29 25
Antall kompetansebevis - lærekandidater 24 17 17
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no