Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Alle lærlinger i Buskerud fylke (utgått)

Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 641 724 719
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 476 459 524
Antall fag- og svennebrev - elever 50 65 71
Antall kompetansebevis - lærekandidater 54 66 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no