Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (UTGÅTT)
Alle lærlinger i Akershus fylke (UTGÅTT)

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 966 963 896 1 030 1 064
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 744 685 900 943 946
Antall fag- og svennebrev - elever 3 5 19 22 19
Antall kompetansebevis - lærekandidater 42 47 32 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no