Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Agder fylke
Alle lærlinger i Agder fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 352
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 355
Antall fag- og svennebrev - elever 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no