Fag- og svennebrev

Illustrasjon for en enhet
Agder fylke
Alle lærlinger i Agder fylke

Tall for lærefag finner du på udir.no/statistikk.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Antall fag- og svennebrev - lærlinger
Agder fylke 1 127
Nasjonalt 15 196 15 436 15 548 15 847 17 078
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater
Agder fylke 685
Nasjonalt 8 166 8 708 8 996 8 845 9 294
Antall fag- og svennebrev - elever
Agder fylke 125
Nasjonalt 786 1 053 1 126 1 042 870
Antall kompetansebevis - lærekandidater
Agder fylke 28
Nasjonalt 583 606 656 607 597
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no