Lærlingundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Alle lærlinger i Sogn og Fjordane fylke (utgått)

I 2018 ble lærling og lærebedriftsundersøkelsen justert blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Dette gjør at resultatene ikke kan sammenlignes med tidligere årganger, og derfor ikke vil publiseres i Skoleporten. Les mer om lærlingundersøkelsen på udir.no.

Fylkeskommuner og opplæringskontor kan hente ut resultatene for 2018 og 2019 i rapportportalen for brukerundersøkelser.

Laster inn rapport

Andel lærlinger som opplever mobbing

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no