Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Alle lærlinger i Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 52,4 73,7 79,3 80,8
Aust-Agder fylke 52,3 76,0 82,2 84,2
Buskerud fylke 51,1 79,1 84,2 85,8
Finnmark Finnmárku fylke 40,4 66,6 74,9 76,3
Hedmark fylke 61,2 84,5 87,1 88,1
Hordaland fylke 52,7 76,2 83,1 84,9
Møre og Romsdal fylke 61,4 84,1 87,3 88,3
Nordland fylke 48,1 73,3 79,3 81,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 58,3 79,6 84,9 86,0
Oppland fylke 51,4 80,6 84,5 86,2
Oslo fylke 42,7 71,2 77,6 80,0
Rogaland fylke 58,0 82,4 86,6 87,8
Sogn og Fjordane fylke 52,9 79,2 86,4 87,5
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 47,8 76,4 81,3 82,9
Telemark fylke 56,1 80,3 84,7 86,5
Troms Romsa fylke 50,1 77,4 82,5 83,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 55,5 79,9 84,6 86,5
Vestfold fylke 47,7 69,7 78,2 80,2
Østfold fylke 47,1 75,8 82,1 83,6
Andel lærlinger fortsatt i lære
Akershus fylke 26,0 6,7 2,1 0,8
Aust-Agder fylke 25,4 4,8 2,0
Buskerud fylke 29,0 5,3 1,7 1,6
Finnmark Finnmárku fylke 28,2 4,2 4,2 1,7
Hedmark fylke 20,3 3,0 0,9 0,9
Hordaland fylke 28,9 7,8 2,2 1,1
Møre og Romsdal fylke 19,9 3,3 1,3 1,0
Nordland fylke 23,8 6,2 2,3 1,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,5 6,0 2,3 1,3
Oppland fylke 25,8 2,6 0,7 0,7
Oslo fylke 33,3 7,5 2,0 0,7
Rogaland fylke 23,3 3,8 1,4 1,1
Sogn og Fjordane fylke 24,6 5,6 1,8 1,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,4 4,1 1,3 0,5
Telemark fylke 23,7 4,9 1,8 1,8
Troms Romsa fylke 28,3 5,5 1,4 1,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 25,6 3,9 1,5 0,9
Vestfold fylke 27,7 9,5 2,0 0,7
Østfold fylke 26,7 4,0 1,5 0,5
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 2,3 3,5 3,3 3,3
Aust-Agder fylke 6,8 5,1 5,4 5,9
Buskerud fylke 2,8 3,4 3,7 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 1,0 3,5 3,1 3,1
Hedmark fylke 3,7 3,2 3,7 3,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,0 3,8
Møre og Romsdal fylke 2,0 2,4 2,0 2,4
Nordland fylke 3,7 4,1 4,5 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,0 3,6 3,2 3,4
Oppland fylke 5,0 6,7 6,9 6,2
Oslo fylke 6,1 5,1 5,0 4,7
Rogaland fylke 3,0 2,9 2,8 2,5
Sogn og Fjordane fylke 2,7 2,7 1,8 2,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,6 5,4 4,9 4,8
Telemark fylke 2,6 3,0 3,3 2,6
Troms Romsa fylke 3,7 4,3 4,6 4,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,0 3,8 2,8 2,7
Vestfold fylke 7,3 4,8 4,4 4,2
Østfold fylke 4,8 6,3 5,1 4,9
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 19,2 16,1 15,3 15,2
Aust-Agder fylke 15,5 14,1 10,5 9,9
Buskerud fylke 17,1 12,2 10,4 9,1
Finnmark Finnmárku fylke 30,3 25,8 17,8 18,8
Hedmark fylke 14,9 9,3 8,4 7,8
Hordaland fylke 14,3 11,9 10,7 10,3
Møre og Romsdal fylke 16,7 10,1 9,5 8,2
Nordland fylke 24,5 16,4 13,9 13,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,2 10,8 9,6 9,2
Oppland fylke 17,8 10,1 7,9 6,9
Oslo fylke 17,9 16,2 15,4 14,6
Rogaland fylke 15,7 10,8 9,2 8,5
Sogn og Fjordane fylke 19,9 12,5 10,0 9,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,1 14,1 12,5 11,7
Telemark fylke 17,6 11,8 10,2 9,1
Troms Romsa fylke 18,0 12,7 11,5 10,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 15,9 12,4 11,1 9,8
Vestfold fylke 17,3 16,0 15,4 14,8
Østfold fylke 21,5 14,0 11,3 11,0

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 11,4 43,2 45,5 45,5
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 63,6 63,6 63,6 65,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 37,0 47,9 50,7 57,5
Hordaland fylke 71,9 75,0 75,0 75,0
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 58,0 64,0 66,0 70,0
Oppland fylke
Oslo fylke 37,5 40,0 42,5 47,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 44,4 70,4 70,4 70,4
Telemark fylke 51,9 63,0 63,0 63,0
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 84,0 88,0 92,0 92,0
Østfold fylke 32,1 42,9 48,2 53,6
Andel elever fortsatt i lære
Akershus fylke 31,8 2,3 4,5 4,5
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 12,3 5,5 5,5 1,4
Hordaland fylke 3,1 3,1
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 6,0 6,0 4,0 2,0
Oppland fylke
Oslo fylke 5,0 5,0 2,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,2 7,4 7,4
Telemark fylke 14,8
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke 19,6 12,5 8,0 2,7
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 11,4 6,8 11,4 9,1
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 13,6 13,6 13,6 13,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 17,8 16,4 15,1 12,3
Hordaland fylke 12,5 12,5 12,5 12,5
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 12,0 8,0 8,0 6,0
Oppland fylke
Oslo fylke 35,0 32,5 30,0 27,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,5 11,1 11,1 11,1
Telemark fylke 3,7 7,4 7,4 7,4
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 4,0
Østfold fylke 7,1 8,9 8,9 9,8
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 45,5 47,7 38,6 40,9
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 22,7 22,7 22,7 20,5
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 32,9 30,1 28,8 28,8
Hordaland fylke 12,5 9,4 12,5 12,5
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 24,0 22,0 22,0 22,0
Oppland fylke
Oslo fylke 22,5 22,5 25,0 25,0
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,8 18,5 11,1 11,1
Telemark fylke 29,6 29,6 29,6 29,6
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 12,0 12,0 8,0 8,0
Østfold fylke 41,1 35,7 34,8 33,9

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 52,2 65,2 67,4 69,6
Aust-Agder fylke 34,8 56,5 65,2 65,2
Buskerud fylke 51,3 70,0 75,0 76,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 51,6 71,0 74,2 77,4
Hordaland fylke 8,2 34,7 51,0 57,1
Møre og Romsdal fylke 7,5 27,5 35,0 37,5
Nordland fylke 17,9 39,3 57,1 60,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,9 57,8 60,0 62,2
Oppland fylke 27,3 51,5 54,5 54,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 31,7 53,7 61,0 61,0
Sogn og Fjordane fylke 16,7 33,3 41,7 58,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,1 69,0 71,4 73,8
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 29,2 41,7 58,3 58,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 24,3 35,1 48,6 51,4
Vestfold fylke 46,3 62,5 66,3 67,5
Østfold fylke 31,8 51,8 65,5 70,0
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Akershus fylke 21,7 4,3
Aust-Agder fylke 26,1 8,7
Buskerud fylke 23,8 5,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 25,8 6,5 6,5 3,2
Hordaland fylke 55,1 22,4 4,1 2,0
Møre og Romsdal fylke 30,0 5,0 5,0
Nordland fylke 39,3 10,7 10,7 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,1 6,7 4,4 2,2
Oppland fylke 12,1 6,1
Oslo fylke
Rogaland fylke 31,7 4,9 2,4
Sogn og Fjordane fylke 45,8 20,8 16,7 8,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,8 4,8
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 29,2 20,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 27,0 8,1 5,4
Vestfold fylke 17,5 5,0 2,5
Østfold fylke 41,8 19,1 5,5 1,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 2,2 2,2 2,2 2,2
Aust-Agder fylke 13,0 8,7 8,7 8,7
Buskerud fylke 1,3 1,3 5,0 5,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 3,2 3,2 3,2
Hordaland fylke 2,0 8,2 8,2 6,1
Møre og Romsdal fylke 15,0 20,0 20,0 20,0
Nordland fylke 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,7 6,7 8,9 8,9
Oppland fylke 6,1 3,0 3,0 3,0
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,4 2,4 2,4
Sogn og Fjordane fylke 8,3 12,5 16,7 16,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,8 4,8 4,8
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 2,7 5,4 8,1 8,1
Vestfold fylke 3,8 3,8 2,5 3,8
Østfold fylke 0,9 1,8 2,7 1,8
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 23,9 28,3 30,4 28,3
Aust-Agder fylke 26,1 26,1 26,1 26,1
Buskerud fylke 23,8 23,8 20,0 18,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,6 19,4 16,1 16,1
Hordaland fylke 34,7 34,7 36,7 34,7
Møre og Romsdal fylke 47,5 47,5 40,0 42,5
Nordland fylke 39,3 50,0 32,1 35,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 28,9 26,7 26,7
Oppland fylke 54,5 39,4 42,4 42,4
Oslo fylke
Rogaland fylke 36,6 39,0 34,1 36,6
Sogn og Fjordane fylke 29,2 33,3 25,0 16,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,1 21,4 23,8 21,4
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 41,7 37,5 41,7 41,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 45,9 51,4 43,2 35,1
Vestfold fylke 32,5 28,8 28,8 28,8
Østfold fylke 25,5 27,3 26,4 26,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no