Fag- og yrkesopplæring

Gjennomføring av læretiden

Lærlinger (lærekontrakt)

Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
52,5 77,4 83,4 85,4
Andel lærlinger fortsatt i lære
26,4 6,3 1,8 1,0
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
4,0 4,0 3,8 3,6
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
17,0 12,3 10,9 10,0

Nasjonalt, Fag- og yrkesopplæring, Gjennomføring av læretiden, Årskull: 2014, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningsprogram

Elever (fagopplæring i skole)

Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
54,3 63,7 68,0 70,5
Andel elever fortsatt i lære
12,6 6,4 2,6 2,8
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
11,3 9,8 10,2 9,5
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
21,7 20,2 19,1 17,2

Nasjonalt, Fag- og yrkesopplæring, Gjennomføring av læretiden, Årskull: 2014, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningsprogram

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
33,8 54,7 63,7 66,8
Andel lærekandidater fortsatt i lære
29,9 9,3 2,3 1,2
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
4,0 5,2 5,4 5,0
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
32,3 30,8 28,6 27,1

Nasjonalt, Fag- og yrkesopplæring, Gjennomføring av læretiden, Årskull: 2014, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningsprogram