Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle lærlinger i Møre og Romsdal fylke

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 69,1 80,3 85,5 86,8
Aust-Agder fylke (utgått) 72,0 86,0 86,0 88,0
Buskerud fylke (utgått) 67,3 87,9 89,7 91,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 68,9 84,5 85,4 86,4
Hedmark fylke (utgått) 74,0 88,0 89,0 90,0
Hordaland fylke (utgått) 74,9 86,8 90,1 91,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 78,8 87,8 89,2 90,1
Nordland fylke 68,2 83,1 87,5 88,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 72,3 86,6 87,4 87,4
Oppland fylke (utgått) 81,4 91,2 94,1 94,1
Oslo fylke 59,6 77,9 81,7 82,7
Rogaland fylke 74,3 86,6 90,3 91,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 71,9 86,8 90,1 90,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 56,8 83,8 87,2 87,8
Telemark fylke (utgått) 82,1 92,5 92,5 92,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 68,1 84,8 86,2 88,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 76,3 88,2 88,8 89,3
Vestfold fylke (utgått) 62,3 72,1 82,0 83,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 74,4 85,1 86,0 87,6
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,5 5,3 3,3 2,0
Aust-Agder fylke (utgått) 12,0 4,0 4,0 2,0
Buskerud fylke (utgått) 10,3 3,7 2,8 2,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,8 2,9 1,0 1,0
Hedmark fylke (utgått) 9,0 1,0 1,0
Hordaland fylke (utgått) 10,6 3,7 1,9 1,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,9 1,4 0,9 1,1
Nordland fylke 8,6 4,7 1,6 0,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,9 0,8 0,8 2,5
Oppland fylke (utgått) 5,9 2,0
Oslo fylke 19,2 4,8 1,0
Rogaland fylke 10,1 4,4 1,6 1,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,3 2,5 0,8 1,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,1 4,1 2,0
Telemark fylke (utgått) 2,2 0,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,9 5,1 2,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 11,8 1,8 1,2
Vestfold fylke (utgått) 17,5 10,4 1,1 0,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 6,6 1,7
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,9 5,9 6,6 5,9
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 2,0 2,0 2,0
Buskerud fylke (utgått) 4,7 1,9 1,9 1,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,0
Hedmark fylke (utgått) 1,0 3,0 4,0 3,0
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,5 2,8 2,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,4 1,4 1,4 0,9
Nordland fylke 3,5 3,5 2,4 3,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,4 3,4 3,4
Oppland fylke (utgått) 1,0 2,0 2,9 2,9
Oslo fylke 7,7 5,8 5,8 4,8
Rogaland fylke 3,1 2,6 2,2 2,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,5 1,7 0,8 0,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,7 3,4 3,4 3,4
Telemark fylke (utgått) 3,0 2,2 2,2 2,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 5,1 1,4 2,9 2,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 2,4 3,0 4,7 4,1
Vestfold fylke (utgått) 5,5 4,4 4,4 4,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 5,8 5,8 6,6
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,5 8,6 4,6 5,3
Aust-Agder fylke (utgått) 12,0 8,0 8,0 8,0
Buskerud fylke (utgått) 17,8 6,5 5,6 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 24,3 12,6 13,6 12,6
Hedmark fylke (utgått) 16,0 8,0 7,0 6,0
Hordaland fylke (utgått) 10,6 5,9 5,2 4,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0 9,5 8,6 7,9
Nordland fylke 19,6 8,6 8,6 7,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,4 9,2 8,4 6,7
Oppland fylke (utgått) 11,8 4,9 2,9 2,9
Oslo fylke 13,5 11,5 12,5 11,5
Rogaland fylke 12,5 6,4 5,9 5,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,4 9,1 8,3 6,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 30,4 8,8 9,5 6,8
Telemark fylke (utgått) 12,7 5,2 4,5 5,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,9 8,7 8,7 9,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 9,5 7,1 6,5 5,3
Vestfold fylke (utgått) 14,8 13,1 12,6 11,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,9 7,4 8,3 5,8

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 43,9 57,6 57,6 62,1
Buskerud fylke (utgått) 75,0 79,2 79,2 79,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 44,4 55,6 66,7 70,4
Hedmark fylke (utgått) 38,7 54,8 62,9 67,7
Hordaland fylke (utgått) 73,2 73,2 73,2 73,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 92,9 92,9 96,4 96,4
Nordland fylke 48,6 57,1 60,0 62,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50,0 56,8 63,6 63,6
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 47,6 61,9 66,7 71,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 36,8 56,1 63,2 66,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 58,0 66,0 70,0 74,0
Vestfold fylke (utgått) 64,0 71,0 73,0 75,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 10,6 4,5 4,5 7,6
Buskerud fylke (utgått) 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 22,2 18,5 7,4 3,7
Hedmark fylke (utgått) 21,0 14,5 6,5 1,6
Hordaland fylke (utgått) 1,4 1,4 1,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 8,6 11,4 5,7 2,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,6 9,1 6,8 11,4
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 11,9 2,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 29,8 7,0 1,8 1,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 16,0 6,0 2,0 2,0
Vestfold fylke (utgått) 7,0 4,0 1,0 2,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 18,2 13,6 15,2 12,1
Buskerud fylke (utgått) 12,5 12,5 12,5 12,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,4 3,7 3,7 7,4
Hedmark fylke (utgått) 6,5 3,2 3,2 3,2
Hordaland fylke (utgått) 15,5 15,5 16,9 16,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,1 7,1 3,6 3,6
Nordland fylke 17,1 17,1 20,0 22,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,3
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 21,4 16,7 14,3 11,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 12,3 10,5 14,0 10,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 6,0 6,0 8,0 6,0
Vestfold fylke (utgått) 11,0 10,0 10,0 9,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 27,3 24,2 22,7 18,2
Buskerud fylke (utgått) 8,3 8,3 8,3 8,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,9 22,2 22,2 18,5
Hedmark fylke (utgått) 33,9 27,4 27,4 27,4
Hordaland fylke (utgått) 9,9 9,9 9,9 8,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 25,7 14,3 14,3 11,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 34,1 34,1 29,5 25,0
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 19,0 19,0 19,0 16,7
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 21,1 26,3 21,1 21,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 20,0 22,0 20,0 18,0
Vestfold fylke (utgått) 18,0 15,0 16,0 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,4 66,7 72,5 72,5
Aust-Agder fylke (utgått) 31,0 44,8 65,5 69,0
Buskerud fylke (utgått) 52,8 68,1 73,6 73,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 44,8 62,1 65,5 72,4
Hordaland fylke (utgått) 11,6 44,2 58,1 58,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,3 18,5 27,8 31,5
Nordland fylke 23,9 43,5 52,2 56,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,5 51,0 56,9 60,8
Oppland fylke (utgått) 30,0 47,5 57,5 60,0
Oslo fylke
Rogaland fylke 34,0 48,9 53,2 61,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,1 45,2 51,6 67,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 41,0 62,7 73,5 73,5
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 43,6 53,8 61,5 64,1
Vestfold fylke (utgått) 50,0 68,5 78,3 78,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 33,6 61,1 70,8 74,3
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 35,3 2,0 2,0
Aust-Agder fylke (utgått) 24,1 17,2 6,9 3,4
Buskerud fylke (utgått) 19,4 6,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 13,8
Hordaland fylke (utgått) 55,8 7,0 2,3 2,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,9 13,0 5,6 5,6
Nordland fylke 34,8 10,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 27,5 7,8 5,9
Oppland fylke (utgått) 17,5 2,5 2,5 2,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 25,5 14,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48,4 19,4 6,5 3,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,3 3,6
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 25,6 15,4 7,7
Vestfold fylke (utgått) 28,3 7,6 1,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 35,4 9,7 1,8 1,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,0 3,9 3,9 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 10,3 10,3 10,3 10,3
Buskerud fylke (utgått) 2,8 1,4 1,4 1,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 6,9 6,9 3,4
Hordaland fylke (utgått) 7,0 9,3 11,6 11,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2 27,8 27,8 25,9
Nordland fylke 2,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,0 3,9 3,9 3,9
Oppland fylke (utgått) 5,0 2,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2 3,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,2 1,2 1,2 1,2
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 7,7 7,7 10,3 10,3
Vestfold fylke (utgått) 4,3 6,5 3,3 3,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 0,9 2,7 3,5 3,5
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,4 27,5 23,5 21,6
Aust-Agder fylke (utgått) 34,5 27,6 17,2 17,2
Buskerud fylke (utgått) 25,0 23,6 25,0 25,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 34,5 31,0 31,0 27,6
Hordaland fylke (utgått) 25,6 39,5 27,9 27,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 42,6 40,7 38,9 37,0
Nordland fylke 39,1 45,7 47,8 43,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 45,1 37,3 33,3 35,3
Oppland fylke (utgått) 52,5 45,0 37,5 37,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 40,4 36,2 42,6 38,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 35,5 35,5 38,7 25,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 32,5 32,5 25,3 25,3
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 23,1 23,1 20,5 25,6
Vestfold fylke (utgått) 17,4 17,4 17,4 18,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,1 26,5 23,9 20,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no