Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (UTGÅTT)
Alle lærlinger i Hedmark fylke (UTGÅTT)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 39,5 53,1 60,5 61,7
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 30,8 46,2 53,8 59,0
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 50,0 69,2 76,9 76,9
Hordaland fylke (UTGÅTT) 31,8 57,3 65,5 69,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Oppland fylke (UTGÅTT) 34,5 62,1 69,0 69,0
Oslo fylke 29,6 51,2 62,4 64,8
Rogaland fylke 44,2 63,6 74,0 75,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 35,4 63,1 70,8 76,9
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 40,0 56,0 64,0 64,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 32,4 54,1 59,5 62,2
Vestfold fylke (UTGÅTT) 30,3 57,6 63,6 69,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 27,8 44,4 55,6 58,3
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 24,7 8,6 1,2
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 25,6 17,9 7,7
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 11,5 3,8 3,8
Hordaland fylke (UTGÅTT) 37,3 20,0 3,6 1,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Oppland fylke (UTGÅTT) 34,5 10,3
Oslo fylke 32,0 11,2 2,4 0,8
Rogaland fylke 20,8 7,8 3,9 2,6
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,5 12,3 6,2
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 28,0 20,0 4,0 4,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 18,9 8,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 24,2 6,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 27,8 11,1 2,8
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 2,5 2,5 3,7 3,7
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 2,6 7,7 7,7 7,7
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 3,8 7,7 3,8 3,8
Hordaland fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 7,3 6,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Oppland fylke (UTGÅTT) 10,3 10,3 17,2 17,2
Oslo fylke 4,0 4,8 3,2 4,0
Rogaland fylke 11,7 5,2 1,3 1,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,2 9,2 9,2 10,8
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 8,0 8,0 16,0 16,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 5,4 8,1 8,1 8,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 24,2 9,1 9,1 6,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 8,3 11,1 11,1 8,3
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 33,3 35,8 34,6 34,6
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 41,0 28,2 30,8 33,3
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 34,6 19,2 15,4 19,2
Hordaland fylke (UTGÅTT) 27,3 19,1 23,6 22,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Oppland fylke (UTGÅTT) 20,7 17,2 13,8 13,8
Oslo fylke 34,4 32,8 32,0 30,4
Rogaland fylke 23,4 23,4 20,8 20,8
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,8 15,4 13,8 12,3
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 24,0 16,0 16,0 16,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 43,2 29,7 32,4 29,7
Vestfold fylke (UTGÅTT) 21,2 27,3 27,3 24,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 36,1 33,3 33,3 30,6

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 11,4 43,2 45,5 45,5
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 63,6 63,6 63,6 65,9
Hedmark fylke (UTGÅTT) 37,0 47,9 50,7 57,5
Hordaland fylke (UTGÅTT) 71,9 75,0 75,0 75,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 58,0 64,0 66,0 70,0
Oppland fylke (UTGÅTT)
Oslo fylke 37,5 40,0 42,5 47,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 44,4 70,4 70,4 70,4
Telemark fylke (UTGÅTT) 51,9 63,0 63,0 63,0
Troms og Finnmark fylke
Trøndelag fylke
Vestfold fylke (UTGÅTT) 84,0 88,0 92,0 92,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 32,1 42,9 48,2 53,6
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 31,8 2,3 4,5 4,5
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 12,3 5,5 5,5 1,4
Hordaland fylke (UTGÅTT) 3,1 3,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 6,0 6,0 4,0 2,0
Oppland fylke (UTGÅTT)
Oslo fylke 5,0 5,0 2,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,2 7,4 7,4
Telemark fylke (UTGÅTT) 14,8
Troms og Finnmark fylke
Trøndelag fylke
Vestfold fylke (UTGÅTT)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 19,6 12,5 8,0 2,7
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 11,4 6,8 11,4 9,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 13,6 13,6 13,6 13,6
Hedmark fylke (UTGÅTT) 17,8 16,4 15,1 12,3
Hordaland fylke (UTGÅTT) 12,5 12,5 12,5 12,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 12,0 8,0 8,0 6,0
Oppland fylke (UTGÅTT)
Oslo fylke 35,0 32,5 30,0 27,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,5 11,1 11,1 11,1
Telemark fylke (UTGÅTT) 3,7 7,4 7,4 7,4
Troms og Finnmark fylke
Trøndelag fylke
Vestfold fylke (UTGÅTT) 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 7,1 8,9 8,9 9,8
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 45,5 47,7 38,6 40,9
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Buskerud fylke (UTGÅTT) 22,7 22,7 22,7 20,5
Hedmark fylke (UTGÅTT) 32,9 30,1 28,8 28,8
Hordaland fylke (UTGÅTT) 12,5 9,4 12,5 12,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 24,0 22,0 22,0 22,0
Oppland fylke (UTGÅTT)
Oslo fylke 22,5 22,5 25,0 25,0
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,8 18,5 11,1 11,1
Telemark fylke (UTGÅTT) 29,6 29,6 29,6 29,6
Troms og Finnmark fylke
Trøndelag fylke
Vestfold fylke (UTGÅTT) 12,0 12,0 8,0 8,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 41,1 35,7 34,8 33,9

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 52,2 65,2 67,4 69,6
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 34,8 56,5 65,2 65,2
Buskerud fylke (UTGÅTT) 51,3 70,0 75,0 76,3
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 51,6 71,0 74,2 77,4
Hordaland fylke (UTGÅTT) 8,2 34,7 51,0 57,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,5 27,5 35,0 37,5
Nordland fylke 17,9 39,3 57,1 60,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,9 57,8 60,0 62,2
Oppland fylke (UTGÅTT) 27,3 51,5 54,5 54,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 31,7 53,7 61,0 61,0
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 16,7 33,3 41,7 58,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,1 69,0 71,4 73,8
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 29,2 41,7 58,3 58,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 24,3 35,1 48,6 51,4
Vestfold fylke (UTGÅTT) 46,3 62,5 66,3 67,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 31,8 51,8 65,5 70,0
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 21,7 4,3
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 26,1 8,7
Buskerud fylke (UTGÅTT) 23,8 5,0
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 25,8 6,5 6,5 3,2
Hordaland fylke (UTGÅTT) 55,1 22,4 4,1 2,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 30,0 5,0 5,0
Nordland fylke 39,3 10,7 10,7 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,1 6,7 4,4 2,2
Oppland fylke (UTGÅTT) 12,1 6,1
Oslo fylke
Rogaland fylke 31,7 4,9 2,4
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 45,8 20,8 16,7 8,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,8 4,8
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 29,2 20,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 27,0 8,1 5,4
Vestfold fylke (UTGÅTT) 17,5 5,0 2,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 41,8 19,1 5,5 1,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 2,2 2,2 2,2 2,2
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 13,0 8,7 8,7 8,7
Buskerud fylke (UTGÅTT) 1,3 1,3 5,0 5,0
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 3,2 3,2 3,2
Hordaland fylke (UTGÅTT) 2,0 8,2 8,2 6,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,0 20,0 20,0 20,0
Nordland fylke 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,7 6,7 8,9 8,9
Oppland fylke (UTGÅTT) 6,1 3,0 3,0 3,0
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,4 2,4 2,4
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 8,3 12,5 16,7 16,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,8 4,8 4,8
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 2,7 5,4 8,1 8,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8 2,5 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 0,9 1,8 2,7 1,8
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 23,9 28,3 30,4 28,3
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 26,1 26,1 26,1 26,1
Buskerud fylke (UTGÅTT) 23,8 23,8 20,0 18,8
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Hedmark fylke (UTGÅTT) 22,6 19,4 16,1 16,1
Hordaland fylke (UTGÅTT) 34,7 34,7 36,7 34,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 47,5 47,5 40,0 42,5
Nordland fylke 39,3 50,0 32,1 35,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 28,9 26,7 26,7
Oppland fylke (UTGÅTT) 54,5 39,4 42,4 42,4
Oslo fylke
Rogaland fylke 36,6 39,0 34,1 36,6
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 29,2 33,3 25,0 16,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,1 21,4 23,8 21,4
Telemark fylke (UTGÅTT)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 41,7 37,5 41,7 41,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 45,9 51,4 43,2 35,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 32,5 28,8 28,8 28,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 25,5 27,3 26,4 26,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no