Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle lærlinger i Aust-Agder fylke

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 49,9 73,8
Aust-Agder fylke 56,6 81,7
Buskerud fylke 52,1 75,0
Finnmark Finnmárku fylke 42,3 70,0
Hedmark fylke 59,0 84,9
Hordaland fylke 51,1 76,5
Møre og Romsdal fylke 60,7 84,5
Nordland fylke 53,0 77,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 59,0 81,1
Oppland fylke 52,9 81,6
Oslo fylke 41,4 69,7
Rogaland fylke 56,6 80,1
Sogn og Fjordane fylke 51,9 80,4
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,0 80,3
Telemark fylke 54,5 80,7
Troms Romsa fylke 47,2 75,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 56,9 81,0
Vestfold fylke 49,1 69,9
Østfold fylke 53,1 76,1
Andel lærlinger fortsatt i lære
Akershus fylke 27,1 6,5
Aust-Agder fylke 26,2 4,6
Buskerud fylke 26,8 8,6
Finnmark Finnmárku fylke 25,1 5,7
Hedmark fylke 23,2 3,6
Hordaland fylke 32,0 9,3
Møre og Romsdal fylke 20,5 2,8
Nordland fylke 25,3 6,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,3 6,0
Oppland fylke 25,9 4,0
Oslo fylke 36,3 8,1
Rogaland fylke 24,9 6,8
Sogn og Fjordane fylke 23,4 4,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 3,9
Telemark fylke 26,2 6,1
Troms Romsa fylke 29,6 5,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 25,9 5,1
Vestfold fylke 29,9 12,4
Østfold fylke 27,6 10,0
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 3,9 4,5
Aust-Agder fylke 3,9 2,3
Buskerud fylke 3,5 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 2,6 4,3
Hedmark fylke 3,4 3,6
Hordaland fylke 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,3 2,6
Nordland fylke 3,1 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,4
Oppland fylke 1,5 3,2
Oslo fylke 3,9 5,4
Rogaland fylke 3,3 2,8
Sogn og Fjordane fylke 3,2 3,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 4,0
Telemark fylke 4,1 3,2
Troms Romsa fylke 3,1 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,6 4,0
Vestfold fylke 7,1 4,3
Østfold fylke 2,7 3,7
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 19,1 15,2
Aust-Agder fylke 13,4 11,3
Buskerud fylke 17,6 12,6
Finnmark Finnmárku fylke 30,0 20,0
Hedmark fylke 14,4 7,9
Hordaland fylke 12,8 10,1
Møre og Romsdal fylke 15,5 10,0
Nordland fylke 18,6 12,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,6 9,4
Oppland fylke 19,7 11,2
Oslo fylke 18,4 16,8
Rogaland fylke 15,3 10,3
Sogn og Fjordane fylke 21,6 11,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,5 11,8
Telemark fylke 15,2 10,0
Troms Romsa fylke 20,1 14,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 13,6 9,9
Vestfold fylke 13,9 13,4
Østfold fylke 16,6 10,3

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 51,4 64,3
Buskerud fylke 54,2 55,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 42,3 54,9
Hordaland fylke 56,5 70,6
Møre og Romsdal fylke 34,5 37,9
Nordland fylke 34,2 46,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,1 47,5
Oppland fylke 15,0 31,7
Oslo fylke 21,6 27,5
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,4 39,5
Telemark fylke 16,0 44,2
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 33,3 58,2
Vestfold fylke 68,9 77,3
Østfold fylke 30,4 41,5
Andel elever fortsatt i lære
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 14,3 5,7
Buskerud fylke 3,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 21,1 8,5
Hordaland fylke 14,1 1,2
Møre og Romsdal fylke 3,4
Nordland fylke 16,5 12,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,0 6,6
Oppland fylke 28,3 6,7
Oslo fylke 21,6 15,7
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,2 21,1
Telemark fylke 40,4 14,1
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 27,7 6,4
Vestfold fylke 9,8 3,8
Østfold fylke 16,3 6,7
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 11,4 8,6
Buskerud fylke 24,1 25,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 9,9 11,3
Hordaland fylke 12,9 10,6
Møre og Romsdal fylke 34,5 31,0
Nordland fylke 6,3 2,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,9 8,2
Oppland fylke 1,7 6,7
Oslo fylke 3,9 11,8
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,4 13,2
Telemark fylke 1,9 7,1
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,3 4,3
Vestfold fylke 8,3 5,3
Østfold fylke 8,9 8,1
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 22,9 21,4
Buskerud fylke 18,1 19,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 26,8 25,4
Hordaland fylke 16,5 17,6
Møre og Romsdal fylke 31,0 27,6
Nordland fylke 43,0 38,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,0 37,7
Oppland fylke 55,0 55,0
Oslo fylke 52,9 45,1
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,9 26,3
Telemark fylke 41,7 34,6
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 34,8 31,2
Vestfold fylke 12,9 13,6
Østfold fylke 44,4 43,7

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel lærekandidater med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 29,2 47,9
Aust-Agder fylke 31,0 65,5
Buskerud fylke 57,3 65,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 50,0 57,1
Hordaland fylke 17,6 41,2
Møre og Romsdal fylke 13,6 27,3
Nordland fylke 17,1 39,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 42,3 63,5
Oppland fylke 38,9 63,9
Oslo fylke
Rogaland fylke 25,7 54,3
Sogn og Fjordane fylke 36,4 52,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 42,9 59,7
Telemark fylke 34,5 51,7
Troms Romsa fylke 52,2 69,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 43,8 53,1
Vestfold fylke 39,5 51,3
Østfold fylke 33,1 57,1
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Akershus fylke 31,3 6,3
Aust-Agder fylke 27,6 13,8
Buskerud fylke 17,1 6,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 3,6 3,6
Hordaland fylke 58,8 29,4
Møre og Romsdal fylke 25,0 9,1
Nordland fylke 41,5 12,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,8 13,5
Oppland fylke 27,8 11,1
Oslo fylke
Rogaland fylke 37,1 20,0
Sogn og Fjordane fylke 38,6 13,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,5 5,2
Telemark fylke 27,6 13,8
Troms Romsa fylke 26,1 4,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 15,6 12,5
Vestfold fylke 23,7 11,8
Østfold fylke 29,3 9,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 4,2
Aust-Agder fylke 6,9 3,4
Buskerud fylke 1,2 2,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 10,7 10,7
Hordaland fylke 5,9
Møre og Romsdal fylke 18,2 22,7
Nordland fylke 7,3 7,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8
Oppland fylke 8,3 2,8
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,9 5,7
Sogn og Fjordane fylke 2,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 6,9
Troms Romsa fylke 4,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,1
Vestfold fylke 5,3 5,3
Østfold fylke 2,3 3,8
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 35,4 45,8
Aust-Agder fylke 34,5 17,2
Buskerud fylke 24,4 25,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 35,7 28,6
Hordaland fylke 23,5 23,5
Møre og Romsdal fylke 43,2 40,9
Nordland fylke 34,1 41,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 19,2
Oppland fylke 25,0 22,2
Oslo fylke
Rogaland fylke 34,3 20,0
Sogn og Fjordane fylke 22,7 34,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,7 35,1
Telemark fylke 37,9 27,6
Troms Romsa fylke 21,7 21,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 37,5 34,4
Vestfold fylke 31,6 31,6
Østfold fylke 35,3 29,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no