Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle lærlinger i Aust-Agder fylke

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 50,2 74,3 80,2
Aust-Agder fylke 54,8 81,1 85,9
Buskerud fylke 48,3 74,4 83,0
Finnmark Finnmárku fylke 46,6 72,7 76,9
Hedmark fylke 59,9 86,2 89,0
Hordaland fylke 50,1 73,9 82,8
Møre og Romsdal fylke 62,7 83,3 87,2
Nordland fylke 48,5 73,6 80,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 54,8 77,9 83,2
Oppland fylke 54,9 83,5 88,4
Oslo fylke 43,1 71,0 79,0
Rogaland fylke 56,1 79,5 85,4
Sogn og Fjordane fylke 51,5 81,5 89,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,3 77,6 82,1
Telemark fylke 56,2 82,9 86,7
Troms Romsa fylke 50,9 76,1 80,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 60,5 83,4 87,0
Vestfold fylke 50,7 70,3 79,8
Østfold fylke 51,7 79,8 85,3
Andel lærlinger fortsatt i lære
Akershus fylke 28,0 6,5 1,8
Aust-Agder fylke 24,9 4,2 1,4
Buskerud fylke 29,9 8,0 1,7
Finnmark Finnmárku fylke 24,0 6,2 1,5
Hedmark fylke 23,0 1,8 0,4
Hordaland fylke 30,0 9,8 2,6
Møre og Romsdal fylke 16,9 3,1 0,7
Nordland fylke 26,1 6,6 3,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,7 4,9 2,6
Oppland fylke 25,1 2,7 0,7
Oslo fylke 36,4 8,6 2,8
Rogaland fylke 24,9 6,4 2,1
Sogn og Fjordane fylke 25,8 5,2 1,4
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,3 4,9 1,2
Telemark fylke 22,7 2,6 1,2
Troms Romsa fylke 28,7 6,4 2,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 24,2 2,9 0,8
Vestfold fylke 25,6 11,7 1,6
Østfold fylke 25,9 5,8 1,1
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 4,6 4,9 5,1
Aust-Agder fylke 5,9 4,8 3,7
Buskerud fylke 4,3 5,9 5,5
Finnmark Finnmárku fylke 0,6 3,3 4,2
Hedmark fylke 3,2 3,6 2,8
Hordaland fylke 4,8 4,2 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,2 2,9 2,5
Nordland fylke 4,0 5,0 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,0 2,6 2,8
Oppland fylke 3,7 3,5 3,8
Oslo fylke 4,5 5,2 4,5
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,1
Sogn og Fjordane fylke 3,3 2,6 1,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 5,0 4,8
Telemark fylke 3,5 2,6 2,8
Troms Romsa fylke 3,7 3,3 3,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 2,5 3,1 3,5
Vestfold fylke 8,3 4,9 4,9
Østfold fylke 3,6 3,5 4,0
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 17,2 14,4 12,8
Aust-Agder fylke 14,4 9,9 9,0
Buskerud fylke 17,5 11,6 9,8
Finnmark Finnmárku fylke 28,8 17,8 17,5
Hedmark fylke 14,0 8,4 7,8
Hordaland fylke 15,1 12,1 10,8
Møre og Romsdal fylke 17,3 10,8 9,6
Nordland fylke 21,4 14,8 12,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,5 14,5 11,4
Oppland fylke 16,3 10,3 7,2
Oslo fylke 16,0 15,2 13,8
Rogaland fylke 15,3 10,5 9,5
Sogn og Fjordane fylke 19,4 10,8 7,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,5 12,5 11,8
Telemark fylke 17,6 11,9 9,2
Troms Romsa fylke 16,7 14,3 13,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 12,8 10,6 8,8
Vestfold fylke 15,4 13,1 13,7
Østfold fylke 18,7 11,0 9,6

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 43,9 57,6 57,6
Buskerud fylke 75,0 79,2 79,2
Finnmark Finnmárku fylke 44,4 55,6 66,7
Hedmark fylke 38,7 54,8 62,9
Hordaland fylke 73,2 73,2 73,2
Møre og Romsdal fylke 92,9 92,9 96,4
Nordland fylke 48,6 57,1 60,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,0 56,8 63,6
Oppland fylke
Oslo fylke 47,6 61,9 66,7
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 36,8 56,1 63,2
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 58,0 66,0 70,0
Vestfold fylke 64,0 71,0 73,0
Østfold fylke
Andel elever fortsatt i lære
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 10,6 4,5 4,5
Buskerud fylke 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 22,2 18,5 7,4
Hedmark fylke 21,0 14,5 6,5
Hordaland fylke 1,4 1,4
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 8,6 11,4 5,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,6 9,1 6,8
Oppland fylke
Oslo fylke 11,9 2,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 29,8 7,0 1,8
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 16,0 6,0 2,0
Vestfold fylke 7,0 4,0 1,0
Østfold fylke
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 18,2 13,6 15,2
Buskerud fylke 12,5 12,5 12,5
Finnmark Finnmárku fylke 7,4 3,7 3,7
Hedmark fylke 6,5 3,2 3,2
Hordaland fylke 15,5 15,5 16,9
Møre og Romsdal fylke 7,1 7,1 3,6
Nordland fylke 17,1 17,1 20,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,3
Oppland fylke
Oslo fylke 21,4 16,7 14,3
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 12,3 10,5 14,0
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 6,0 6,0 8,0
Vestfold fylke 11,0 10,0 10,0
Østfold fylke
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 27,3 24,2 22,7
Buskerud fylke 8,3 8,3 8,3
Finnmark Finnmárku fylke 25,9 22,2 22,2
Hedmark fylke 33,9 27,4 27,4
Hordaland fylke 9,9 9,9 9,9
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 25,7 14,3 14,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,1 34,1 29,5
Oppland fylke
Oslo fylke 19,0 19,0 19,0
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 21,1 26,3 21,1
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 20,0 22,0 20,0
Vestfold fylke 18,0 15,0 16,0
Østfold fylke

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel lærekandidater med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 31,4 66,7 72,5
Aust-Agder fylke 31,0 44,8 65,5
Buskerud fylke 52,8 68,1 73,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 44,8 62,1 65,5
Hordaland fylke 11,6 44,2 58,1
Møre og Romsdal fylke 9,3 18,5 27,8
Nordland fylke 23,9 43,5 52,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,5 51,0 56,9
Oppland fylke 30,0 47,5 57,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 34,0 48,9 53,2
Sogn og Fjordane fylke 16,1 45,2 51,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,0 62,7 73,5
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 43,6 53,8 61,5
Vestfold fylke 50,0 68,5 78,3
Østfold fylke 33,6 61,1 70,8
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Akershus fylke 35,3 2,0
Aust-Agder fylke 24,1 17,2 6,9
Buskerud fylke 19,4 6,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 13,8
Hordaland fylke 55,8 7,0 2,3
Møre og Romsdal fylke 25,9 13,0 5,6
Nordland fylke 34,8 10,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,5 7,8 5,9
Oppland fylke 17,5 2,5 2,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 25,5 14,9
Sogn og Fjordane fylke 48,4 19,4 6,5
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,3 3,6
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 25,6 15,4 7,7
Vestfold fylke 28,3 7,6 1,1
Østfold fylke 35,4 9,7 1,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 2,0 3,9 3,9
Aust-Agder fylke 10,3 10,3 10,3
Buskerud fylke 2,8 1,4 1,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 6,9 6,9 3,4
Hordaland fylke 7,0 9,3 11,6
Møre og Romsdal fylke 22,2 27,8 27,8
Nordland fylke 2,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,0 3,9 3,9
Oppland fylke 5,0 2,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 4,3
Sogn og Fjordane fylke 3,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,2 1,2 1,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 7,7 7,7 10,3
Vestfold fylke 4,3 6,5 3,3
Østfold fylke 0,9 2,7 3,5
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 31,4 27,5 23,5
Aust-Agder fylke 34,5 27,6 17,2
Buskerud fylke 25,0 23,6 25,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 34,5 31,0 31,0
Hordaland fylke 25,6 39,5 27,9
Møre og Romsdal fylke 42,6 40,7 38,9
Nordland fylke 39,1 45,7 47,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 45,1 37,3 33,3
Oppland fylke 52,5 45,0 37,5
Oslo fylke
Rogaland fylke 40,4 36,2 42,6
Sogn og Fjordane fylke 35,5 35,5 38,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 32,5 32,5 25,3
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 23,1 23,1 20,5
Vestfold fylke 17,4 17,4 17,4
Østfold fylke 30,1 26,5 23,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no