Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle lærlinger i Aust-Agder fylke

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 49,3 74,8 79,7 81,4
Aust-Agder fylke 52,7 75,8 82,0 83,7
Buskerud fylke 47,1 77,5 82,1 84,2
Finnmark Finnmárku fylke 42,2 71,8 77,6 80,5
Hedmark fylke 60,5 83,1 85,6 86,0
Hordaland fylke 51,4 75,4 81,6 83,9
Møre og Romsdal fylke 58,7 82,4 86,3 87,2
Nordland fylke 49,7 75,4 80,1 82,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 56,7 80,8 85,9 87,6
Oppland fylke 55,0 79,1 83,7 85,2
Oslo fylke 39,5 71,2 79,5 80,9
Rogaland fylke 54,7 80,1 85,5 87,2
Sogn og Fjordane fylke 49,3 79,7 84,6 85,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 47,8 77,8 82,3 83,7
Telemark fylke 51,1 76,7 81,5 82,5
Troms Romsa fylke 48,5 75,2 79,3 80,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 57,8 81,7 86,5 88,1
Vestfold fylke 49,3 71,0 81,1 82,7
Østfold fylke 50,7 78,6 82,6 84,4
Andel lærlinger fortsatt i lære
Akershus fylke 26,1 4,8 1,9 1,8
Aust-Agder fylke 23,9 5,1 0,6 0,3
Buskerud fylke 27,8 5,5 1,3 0,7
Finnmark Finnmárku fylke 30,7 6,5 1,4 0,7
Hedmark fylke 18,6 2,3 0,4 0,4
Hordaland fylke 29,7 7,7 1,9 1,2
Møre og Romsdal fylke 22,2 3,4 0,7 0,5
Nordland fylke 22,0 5,0 1,7 1,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,9 5,5 1,7 0,8
Oppland fylke 19,7 2,8 1,6 0,5
Oslo fylke 37,2 7,9 0,7 0,6
Rogaland fylke 25,4 5,7 1,6 1,0
Sogn og Fjordane fylke 24,1 3,8 1,1 0,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,6 3,9 1,3 0,6
Telemark fylke 21,3 4,1 1,4 1,4
Troms Romsa fylke 27,3 4,6 0,9 0,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 25,0 4,1 1,7 0,8
Vestfold fylke 30,5 10,4 1,8 0,5
Østfold fylke 25,4 5,2 1,5 0,1
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 4,0 4,2 4,0 3,7
Aust-Agder fylke 3,4 3,4 3,9 4,2
Buskerud fylke 3,2 4,4 4,4 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 2,5 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke 3,2 3,4 3,4 3,2
Hordaland fylke 3,5 3,7 4,6 4,4
Møre og Romsdal fylke 2,7 3,7 3,1 2,9
Nordland fylke 3,0 3,2 3,2 3,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 2,5 3,0 3,0
Oppland fylke 4,2 4,5 3,8 4,0
Oslo fylke 4,3 4,7 5,1 4,7
Rogaland fylke 4,5 3,7 3,6 3,2
Sogn og Fjordane fylke 2,5 2,2 2,7 2,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,9 5,6 5,5 5,5
Telemark fylke 4,3 4,6 4,1 3,9
Troms Romsa fylke 4,6 4,1 5,5 5,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,0 4,0 3,2 3,3
Vestfold fylke 6,3 4,1 3,6 3,6
Østfold fylke 4,2 4,2 4,9 5,7
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 20,6 16,2 14,4 13,1
Aust-Agder fylke 20,0 15,8 13,5 11,8
Buskerud fylke 21,9 12,6 12,2 11,2
Finnmark Finnmárku fylke 24,5 17,3 16,6 14,4
Hedmark fylke 17,8 11,2 10,6 10,4
Hordaland fylke 15,4 13,2 11,9 10,5
Møre og Romsdal fylke 16,4 10,4 9,9 9,4
Nordland fylke 25,2 16,3 15,0 13,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,6 11,2 9,3 8,6
Oppland fylke 21,2 13,6 11,0 10,3
Oslo fylke 19,0 16,1 14,7 13,8
Rogaland fylke 15,3 10,5 9,3 8,5
Sogn og Fjordane fylke 24,1 14,3 11,6 10,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,8 12,8 11,0 10,2
Telemark fylke 23,3 14,6 13,0 12,2
Troms Romsa fylke 19,6 16,1 14,3 13,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 14,2 10,2 8,6 7,8
Vestfold fylke 13,9 14,5 13,4 13,3
Østfold fylke 19,6 12,0 10,9 9,7

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 47,5 55,0 55,0 55,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 26,3 36,8 39,5 44,7
Hordaland fylke 53,5 55,8 55,8 55,8
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 48,4 58,1 64,5 67,7
Oppland fylke
Oslo fylke 64,1 64,1 64,1 66,7
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 32,6 50,0 54,3 54,3
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke 57,0 62,8 63,6 64,5
Andel elever fortsatt i lære
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 5,0 5,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 2,6 7,9 7,9 5,3
Hordaland fylke 7,0 2,3 2,3 2,3
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 9,7 9,7 16,1 9,7
Oppland fylke
Oslo fylke 5,1 7,7 2,6 2,6
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,6 6,5 2,2 4,3
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke 6,6 2,5 0,8 2,5
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 25,0 27,5 27,5 25,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 28,9 21,1 18,4 21,1
Hordaland fylke 25,6 30,2 30,2 30,2
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 16,1 9,7 3,2 6,5
Oppland fylke
Oslo fylke 23,1 20,5 25,6 23,1
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,8 32,6 32,6 30,4
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke 30,6 31,4 32,2 29,8
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 22,5 17,5 17,5 15,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 42,1 34,2 34,2 28,9
Hordaland fylke 14,0 11,6 11,6 11,6
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 25,8 22,6 16,1 16,1
Oppland fylke
Oslo fylke 7,7 7,7 7,7 7,7
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,0 10,9 10,9 10,9
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke 5,8 3,3 3,3 3,3

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd fagbrev
Akershus fylke 31,4 58,8 62,7 64,7
Aust-Agder fylke 8,7 21,7 34,8 47,8
Buskerud fylke 45,3 62,3 69,8 69,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,2 59,3 66,7 70,4
Hordaland fylke 14,5 40,0 49,1 58,2
Møre og Romsdal fylke 18,8 37,5 43,8 45,8
Nordland fylke 25,7 54,3 68,6 68,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,9 51,1 57,8 62,2
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke 27,9 58,1 69,8 74,4
Sogn og Fjordane fylke 25,6 46,2 53,8 64,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,8 33,3 42,9 45,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 37,8 37,8 43,2 48,6
Vestfold fylke 34,7 57,3 68,0 72,0
Østfold fylke 37,4 57,1 70,3 71,4
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Akershus fylke 31,4 13,7 2,0
Aust-Agder fylke 39,1 21,7 4,3
Buskerud fylke 18,9 5,7
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 44,4 11,1
Hordaland fylke 41,8 10,9
Møre og Romsdal fylke 16,7 8,3 4,2
Nordland fylke 31,4 11,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 8,9 2,2
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke 39,5 4,7 4,7 2,3
Sogn og Fjordane fylke 35,9 12,8 7,7 2,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,4 11,9
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 18,9 13,5
Vestfold fylke 37,3 17,3 4,0 1,3
Østfold fylke 35,2 18,7 4,4 2,2
Andel lærekandidater fullført læretid uten fagbrev
Akershus fylke 3,9 2,0 2,0 3,9
Aust-Agder fylke 13,0 17,4 21,7 26,1
Buskerud fylke 5,7 3,8 3,8 3,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 11,1 11,1 7,4
Hordaland fylke 9,1 14,5 14,5 12,7
Møre og Romsdal fylke 31,3 27,1 29,2 29,2
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,7 4,4 4,4 4,4
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,3 4,7 4,7 4,7
Sogn og Fjordane fylke 12,8 12,8 12,8 5,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,8 9,5 9,5 9,5
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 10,8 13,5 16,2 13,5
Vestfold fylke 8,0 5,3 9,3 8,0
Østfold fylke 1,1 1,1 1,1
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Akershus fylke 33,3 25,5 33,3 31,4
Aust-Agder fylke 39,1 39,1 39,1 26,1
Buskerud fylke 30,2 28,3 26,4 26,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 33,3 18,5 22,2 22,2
Hordaland fylke 34,5 34,5 36,4 29,1
Møre og Romsdal fylke 33,3 27,1 22,9 25,0
Nordland fylke 42,9 34,3 31,4 31,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,1 35,6 35,6 33,3
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke 30,2 32,6 20,9 18,6
Sogn og Fjordane fylke 25,6 28,2 25,6 28,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,0 45,2 47,6 45,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 32,4 35,1 40,5 37,8
Vestfold fylke 20,0 20,0 18,7 18,7
Østfold fylke 27,5 23,1 24,2 25,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no