Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Skoleporten legges ned 1. juli 2021.

 

Denne statistikken er tilgjengelig på udir.no/statistikk