Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,2
Aust-Agder fylke (utgått) 54,5
Buskerud fylke (utgått) 49,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 44,7
Hedmark fylke (utgått) 57,1
Hordaland fylke (utgått) 50,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 62,8
Nordland fylke 51,0
Oppland fylke (utgått) 59,5
Oslo fylke 45,8
Rogaland fylke 61,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 57,7
Telemark fylke (utgått) 59,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 51,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 54,9
Vest-Agder fylke (utgått) 54,0
Vestfold fylke (utgått) 53,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 53,0
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,8
Aust-Agder fylke (utgått) 30,9
Buskerud fylke (utgått) 31,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,3
Hedmark fylke (utgått) 27,1
Hordaland fylke (utgått) 32,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,3
Nordland fylke 28,4
Oppland fylke (utgått) 23,8
Oslo fylke 32,8
Rogaland fylke 23,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7
Telemark fylke (utgått) 26,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 31,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 26,3
Vest-Agder fylke (utgått) 30,5
Vestfold fylke (utgått) 30,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,9
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,0
Aust-Agder fylke (utgått) 2,7
Buskerud fylke (utgått) 2,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,5
Hedmark fylke (utgått) 1,7
Hordaland fylke (utgått) 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,8
Nordland fylke 2,6
Oppland fylke (utgått) 3,0
Oslo fylke 3,5
Rogaland fylke 3,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1
Telemark fylke (utgått) 2,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8
Vestfold fylke (utgått) 2,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,0
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 14,9
Aust-Agder fylke (utgått) 11,9
Buskerud fylke (utgått) 15,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,6
Hedmark fylke (utgått) 14,1
Hordaland fylke (utgått) 13,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nordland fylke 18,1
Oppland fylke (utgått) 13,7
Oslo fylke 17,9
Rogaland fylke 11,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6
Telemark fylke (utgått) 12,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 14,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,0
Vest-Agder fylke (utgått) 11,6
Vestfold fylke (utgått) 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,1

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 42,0
Aust-Agder fylke (utgått) 63,9
Buskerud fylke (utgått) 62,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 50,0
Hordaland fylke (utgått) 46,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 56,0
Nordland fylke 16,7
Oppland fylke (utgått) 27,8
Oslo fylke 52,2
Rogaland fylke 45,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 29,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 34,2
Vest-Agder fylke (utgått) 45,5
Vestfold fylke (utgått) 69,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 46,7
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 14,5
Aust-Agder fylke (utgått) 9,7
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 20,8
Hordaland fylke (utgått) 22,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,0
Nordland fylke 19,0
Oppland fylke (utgått) 27,8
Oslo fylke 12,0
Rogaland fylke 10,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 35,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,9
Vest-Agder fylke (utgått) 27,3
Vestfold fylke (utgått) 2,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,8
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2
Buskerud fylke (utgått) 25,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,2
Hordaland fylke (utgått) 12,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nordland fylke 16,7
Oppland fylke (utgått) 11,1
Oslo fylke 13,0
Rogaland fylke 12,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 1,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,6
Vest-Agder fylke (utgått) 6,1
Vestfold fylke (utgått) 10,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,8
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 39,1
Aust-Agder fylke (utgått) 22,2
Buskerud fylke (utgått) 11,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 25,0
Hordaland fylke (utgått) 18,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nordland fylke 47,6
Oppland fylke (utgått) 33,3
Oslo fylke 22,8
Rogaland fylke 31,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 33,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 34,2
Vest-Agder fylke (utgått) 21,2
Vestfold fylke (utgått) 17,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,7

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 43,2
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 38,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 17,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 27,7
Nordland fylke 25,0
Oppland fylke (utgått) 65,4
Oslo fylke 21,4
Rogaland fylke 46,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,7
Telemark fylke (utgått) 24,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 50,5
Vest-Agder fylke (utgått) 35,5
Vestfold fylke (utgått) 48,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 36,2
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,6
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 18,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 45,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,0
Nordland fylke 21,4
Oppland fylke (utgått) 7,7
Oslo fylke 21,4
Rogaland fylke 19,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 43,3
Telemark fylke (utgått) 37,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 43,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,0
Vest-Agder fylke (utgått) 35,5
Vestfold fylke (utgått) 23,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 31,2
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 12,3
Nordland fylke 3,6
Oppland fylke (utgått) 3,8
Oslo fylke
Rogaland fylke 9,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,7
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,9
Vest-Agder fylke (utgått) 6,5
Vestfold fylke (utgått) 1,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 35,1
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 38,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 36,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 40,0
Nordland fylke 50,0
Oppland fylke (utgått) 23,1
Oslo fylke 57,1
Rogaland fylke 24,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 33,3
Telemark fylke (utgått) 37,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 30,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 30,6
Vest-Agder fylke (utgått) 22,6
Vestfold fylke (utgått) 26,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 32,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no