Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,4 72,9
Aust-Agder fylke (utgått) 49,4 79,1
Buskerud fylke (utgått) 49,4 74,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46,3 74,3
Hedmark fylke (utgått) 56,9 80,9
Hordaland fylke (utgått) 52,2 73,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 63,7 83,1
Nordland fylke 50,9 75,7
Oppland fylke (utgått) 58,0 84,8
Oslo fylke 45,2 70,6
Rogaland fylke 61,7 82,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 61,9 86,7
Telemark fylke (utgått) 54,3 80,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49,5 74,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 54,6 78,9
Vest-Agder fylke (utgått) 56,9 80,7
Vestfold fylke (utgått) 52,4 69,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,0 76,1
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,0 9,1
Aust-Agder fylke (utgått) 31,3 6,4
Buskerud fylke (utgått) 31,5 10,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,7 7,1
Hedmark fylke (utgått) 23,9 6,5
Hordaland fylke (utgått) 31,8 11,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,7 3,5
Nordland fylke 29,4 7,6
Oppland fylke (utgått) 26,3 3,5
Oslo fylke 34,2 9,0
Rogaland fylke 24,0 5,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,7 3,5
Telemark fylke (utgått) 29,5 6,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 29,2 7,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,0 6,4
Vest-Agder fylke (utgått) 28,1 5,0
Vestfold fylke (utgått) 26,2 11,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 26,6 8,1
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,8 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,5 2,6
Buskerud fylke (utgått) 3,5 2,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,1 4,7
Hedmark fylke (utgått) 2,1 2,2
Hordaland fylke (utgått) 3,6 2,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,2 1,9
Nordland fylke 2,8 3,7
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,0
Oslo fylke 2,5 3,8
Rogaland fylke 2,6 2,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,7 2,5
Telemark fylke (utgått) 2,0 2,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,2 3,2
Vest-Agder fylke (utgått) 1,4 2,2
Vestfold fylke (utgått) 6,2 2,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,0 2,0
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 16,7 14,0
Aust-Agder fylke (utgått) 14,8 12,0
Buskerud fylke (utgått) 15,6 12,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 23,8 13,9
Hedmark fylke (utgått) 17,2 10,4
Hordaland fylke (utgått) 12,5 12,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,4 11,4
Nordland fylke 16,9 12,9
Oppland fylke (utgått) 11,5 7,7
Oslo fylke 18,1 16,5
Rogaland fylke 11,7 9,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,7 7,3
Telemark fylke (utgått) 14,2 9,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 17,4 14,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,2 11,4
Vest-Agder fylke (utgått) 13,6 12,0
Vestfold fylke (utgått) 15,2 16,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,4 13,7

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 27,0 43,2
Aust-Agder fylke (utgått) 67,0 73,8
Buskerud fylke (utgått) 64,1 72,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 45,5 63,6
Hordaland fylke (utgått) 53,5 63,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 58,5 67,0
Nordland fylke 23,8 45,2
Oppland fylke (utgått) 25,6 51,2
Oslo fylke 53,9 64,5
Rogaland fylke 51,3 54,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 24,3 59,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,9 42,1
Vest-Agder fylke (utgått) 37,0 62,0
Vestfold fylke (utgått) 66,7 72,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,5 36,6
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,1 9,5
Aust-Agder fylke (utgått) 6,8 1,9
Buskerud fylke (utgått) 9,7 1,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 25,0 6,8
Hordaland fylke (utgått) 11,9 3,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 12,8 6,4
Nordland fylke 33,3 16,7
Oppland fylke (utgått) 37,2 11,6
Oslo fylke 6,6 1,3
Rogaland fylke 14,2 7,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 43,2 5,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,1 13,2
Vest-Agder fylke (utgått) 36,1 7,4
Vestfold fylke (utgått) 4,5 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 21,8 9,9
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,4 2,7
Aust-Agder fylke (utgått) 9,7 10,7
Buskerud fylke (utgått) 13,6 13,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,5 6,8
Hordaland fylke (utgått) 15,8 16,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 12,8 13,8
Nordland fylke 2,4
Oppland fylke (utgått) 4,7 7,0
Oslo fylke 13,2 17,1
Rogaland fylke 13,3 16,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,7 18,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 8,3
Vestfold fylke (utgått) 8,1 6,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,7 9,2
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 40,5 44,6
Aust-Agder fylke (utgått) 16,5 13,6
Buskerud fylke (utgått) 12,6 11,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 25,0 22,7
Hordaland fylke (utgått) 18,8 16,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,0 12,8
Nordland fylke 40,5 38,1
Oppland fylke (utgått) 32,6 30,2
Oslo fylke 26,3 17,1
Rogaland fylke 21,2 21,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 32,4 35,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Trøndelag - Trööndelage fylke 26,3 26,3
Vest-Agder fylke (utgått) 22,2 22,2
Vestfold fylke (utgått) 20,7 18,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 43,0 44,4

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 35,1 57,9
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 44,4 59,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 57,1 61,9
Hordaland fylke (utgått) 27,8 42,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 28,3 37,7
Nordland fylke 23,3 39,5
Oppland fylke (utgått) 28,6 51,4
Oslo fylke 28,6 54,3
Rogaland fylke 42,2 53,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,2 55,2
Telemark fylke (utgått) 46,2 61,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 40,0 54,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 41,9 58,9
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 50,0 66,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 38,9 58,4
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 24,6 5,3
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 25,9 7,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 14,3 4,8
Hordaland fylke (utgått) 44,4 14,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,0 5,7
Nordland fylke 41,9 20,9
Oppland fylke (utgått) 17,1
Oslo fylke 31,4 11,4
Rogaland fylke 17,8 6,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51,7 13,8
Telemark fylke (utgått) 19,2 7,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,7 14,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 19,4 4,8
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 17,5 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 32,9 15,4
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 1,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 14,3 14,3
Hordaland fylke (utgått) 7,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,1 17,0
Nordland fylke
Oppland fylke (utgått) 11,4 14,3
Oslo fylke 2,9 2,9
Rogaland fylke 2,2 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,9
Telemark fylke (utgått) 11,5 11,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,4 4,8
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 1,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1,3 2,0
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 38,6 36,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 29,6 31,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 14,3 19,0
Hordaland fylke (utgått) 27,8 35,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 39,6 39,6
Nordland fylke 34,9 39,5
Oppland fylke (utgått) 42,9 34,3
Oslo fylke 37,1 31,4
Rogaland fylke 37,8 35,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,1 31,0
Telemark fylke (utgått) 23,1 19,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 31,4 31,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 36,3 31,5
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 31,3 30,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 26,8 24,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no