Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,4 74,0 81,3
Aust-Agder fylke (utgått) 53,0 77,2 85,0
Buskerud fylke (utgått) 47,3 75,8 84,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 44,2 70,8 80,1
Hedmark fylke (utgått) 57,2 83,9 87,0
Hordaland fylke (utgått) 48,6 72,6 83,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 60,3 82,9 85,9
Nordland fylke 51,4 76,5 83,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53,8 77,4 83,5
Oppland fylke (utgått) 55,4 85,8 89,3
Oslo fylke 43,5 70,3 77,3
Rogaland fylke 60,6 82,7 87,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 56,7 85,1 88,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,2 79,4 84,2
Telemark fylke (utgått) 53,1 80,7 85,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,2 74,0 79,7
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 53,4 78,1 82,9
Vestfold fylke (utgått) 51,8 73,2 83,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50,9 72,7 81,6
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 29,0 7,6 1,7
Aust-Agder fylke (utgått) 26,2 5,5 1,8
Buskerud fylke (utgått) 29,6 8,1 1,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 27,4 7,4 2,3
Hedmark fylke (utgått) 22,5 2,8 0,9
Hordaland fylke (utgått) 33,6 11,6 2,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,9 3,6 1,1
Nordland fylke 27,7 7,8 2,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 26,0 6,7 1,9
Oppland fylke (utgått) 23,6 2,1 0,5
Oslo fylke 33,1 8,1 2,0
Rogaland fylke 21,8 5,6 2,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,7 2,7 1,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,6 5,3 1,9
Telemark fylke (utgått) 26,1 4,5 1,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 30,0 4,5 1,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 28,3 4,7 2,3
Vestfold fylke (utgått) 28,5 11,6 1,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,4 8,0 2,0
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,2 3,6 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,4 4,2 3,4
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,4 3,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,1 4,9 4,3
Hedmark fylke (utgått) 1,9 2,6 2,2
Hordaland fylke (utgått) 5,4 4,2 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,2 2,8
Nordland fylke 3,9 4,2 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0 3,4
Oppland fylke (utgått) 2,8 3,1 3,0
Oslo fylke 3,7 4,5 3,9
Rogaland fylke 3,5 3,1 3,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,1 3,1 2,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,0 3,8
Telemark fylke (utgått) 2,4 3,8 3,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 4,8 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,5 3,8
Vestfold fylke (utgått) 6,5 3,3 3,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,4 3,5 2,7
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 17,3 14,8 13,1
Aust-Agder fylke (utgått) 17,3 13,1 9,7
Buskerud fylke (utgått) 19,3 12,7 11,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,3 16,9 13,3
Hedmark fylke (utgått) 18,5 10,7 9,8
Hordaland fylke (utgått) 12,4 11,6 10,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,8 10,3 10,2
Nordland fylke 17,0 11,4 9,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,2 11,9 11,2
Oppland fylke (utgått) 18,2 8,9 7,3
Oslo fylke 19,6 17,1 16,7
Rogaland fylke 14,1 8,7 7,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,5 9,0 7,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,0 11,3 10,1
Telemark fylke (utgått) 18,3 11,0 9,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 18,9 16,8 14,6
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 14,0 12,7 10,9
Vestfold fylke (utgått) 13,1 11,8 11,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 18,4 15,8 13,7

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 33,9 50,0 56,5
Aust-Agder fylke (utgått) 34,2 52,3 55,0
Buskerud fylke (utgått) 61,8 66,7 68,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 45,3 66,0 69,8
Hordaland fylke (utgått) 55,1 63,0 65,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 63,0 66,7 66,7
Nordland fylke 29,4 48,6 54,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 38,9 50,0 61,1
Oppland fylke (utgått) 25,3 37,9 46,3
Oslo fylke 32,8 40,6 43,8
Rogaland fylke 51,9 60,1 63,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 41,5 65,9 73,2
Telemark fylke (utgått) 57,1 76,2 81,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 35,5 52,7 61,8
Vestfold fylke (utgått) 58,5 63,8 67,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 37,1 52,4 58,1
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22,6 8,1 3,2
Aust-Agder fylke (utgått) 11,7 3,6 5,4
Buskerud fylke (utgått) 5,9 2,0 1,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 28,3 5,7 1,9
Hordaland fylke (utgått) 11,6 2,9 2,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 23,9 10,1 6,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 29,6 14,8 5,6
Oppland fylke (utgått) 20,0 7,4 5,3
Oslo fylke 14,1 6,3 3,1
Rogaland fylke 10,1 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 29,3 4,9 4,9
Telemark fylke (utgått) 28,6 4,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 27,3 16,4 10,0
Vestfold fylke (utgått) 6,4 1,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,1 8,6 6,7
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,8 3,2
Aust-Agder fylke (utgått) 13,5 10,8 9,9
Buskerud fylke (utgått) 11,8 11,8 10,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 5,7 9,4 9,4
Hordaland fylke (utgått) 11,6 12,3 11,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2 18,5 18,5
Nordland fylke 4,6 4,6 4,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,9 1,9
Oppland fylke (utgått) 5,3 9,5 5,3
Oslo fylke 15,6 29,7 37,5
Rogaland fylke 17,1 15,2 14,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,6 17,1 12,2
Telemark fylke (utgått) 4,8 4,8 4,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 3,6
Vestfold fylke (utgått) 4,3 5,3 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1,0 1,0 1,0
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 43,5 37,1 37,1
Aust-Agder fylke (utgått) 40,5 33,3 29,7
Buskerud fylke (utgått) 20,6 19,6 19,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 20,8 18,9 18,9
Hordaland fylke (utgått) 21,7 21,7 19,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,8 14,8 14,8
Nordland fylke 42,2 36,7 34,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,5 33,3 31,5
Oppland fylke (utgått) 49,5 45,3 43,2
Oslo fylke 37,5 23,4 15,6
Rogaland fylke 20,9 20,3 17,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,6 12,2 9,8
Telemark fylke (utgått) 9,5 19,0 9,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 32,7 26,4 24,5
Vestfold fylke (utgått) 30,9 29,8 28,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 44,8 38,1 34,3

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 43,4 67,9 73,6
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 58,9 68,5 68,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 26,1 60,9 60,9
Hordaland fylke (utgått) 19,4 33,3 41,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 19,6 30,4 32,6
Nordland fylke 23,5 38,2 55,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,6 56,5 67,4
Oppland fylke (utgått) 44,7 63,2 65,8
Oslo fylke 38,1 52,4 71,4
Rogaland fylke 27,6 51,7 55,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,1 45,2 51,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 42,5 58,8 61,3
Telemark fylke (utgått) 34,3 54,3 57,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 33,3 47,2 50,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 29,2 50,0 54,2
Vestfold fylke (utgått) 32,1 46,2 52,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 39,4 57,7 67,2
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 26,4 7,5
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 5,5 4,1 1,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 13,0
Hordaland fylke (utgått) 34,7 13,9 11,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,2 4,3 6,5
Nordland fylke 50,0 32,4 8,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,6 8,7 2,2
Oppland fylke (utgått) 7,9 2,6
Oslo fylke 33,3 19,0
Rogaland fylke 27,6 10,3 3,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 54,8 25,8 6,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,0 1,3
Telemark fylke (utgått) 17,1 2,9 2,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 30,6 13,9 2,8
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 25,0 8,3 4,2
Vestfold fylke (utgått) 16,7 6,4 1,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,2 14,6 3,6
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 2,8 4,2 4,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 26,1 28,3 28,3
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,5 6,5 8,7
Oppland fylke (utgått) 5,3 2,6 2,6
Oslo fylke
Rogaland fylke 3,4 3,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,5 9,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,0 3,8 3,8
Telemark fylke (utgått) 2,9 5,7 5,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 6,4 3,8 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 0,7 0,7
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 30,2 24,5 26,4
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 35,6 27,4 30,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 60,9 39,1 39,1
Hordaland fylke (utgått) 43,1 48,6 43,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 39,1 37,0 32,6
Nordland fylke 26,5 29,4 35,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,3 28,3 21,7
Oppland fylke (utgått) 42,1 31,6 31,6
Oslo fylke 28,6 28,6 28,6
Rogaland fylke 44,8 34,5 37,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 29,0 22,6 32,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 42,5 36,3 35,0
Telemark fylke (utgått) 45,7 37,1 34,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 36,1 38,9 47,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 41,7 37,5 37,5
Vestfold fylke (utgått) 44,9 43,6 42,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 31,4 27,0 28,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no