Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,9 73,8 79,7 81,8
Aust-Agder fylke (utgått) 56,6 81,7 87,9 89,2
Buskerud fylke (utgått) 52,1 75,0 82,2 84,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 42,3 70,0 77,4 80,9
Hedmark fylke (utgått) 59,0 84,9 89,4 89,9
Hordaland fylke (utgått) 51,1 76,5 84,9 86,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 60,7 84,5 87,1 88,4
Nordland fylke 53,0 77,5 83,2 85,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 59,0 81,1 86,2 87,7
Oppland fylke (utgått) 52,9 81,6 86,6 90,0
Oslo fylke 41,4 69,7 78,4 80,1
Rogaland fylke 56,6 80,1 85,2 87,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51,9 80,4 87,6 89,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,0 80,3 84,5 85,8
Telemark fylke (utgått) 54,5 80,7 86,8 88,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,2 75,3 80,7 82,7
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 56,9 81,0 85,8 87,3
Vestfold fylke (utgått) 49,1 69,9 81,0 82,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 53,1 76,1 85,6 87,4
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 27,1 6,5 2,1 1,2
Aust-Agder fylke (utgått) 26,2 4,6 1,5 1,0
Buskerud fylke (utgått) 26,8 8,6 2,3 0,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,1 5,7 4,6 3,1
Hedmark fylke (utgått) 23,2 3,6 1,4 1,3
Hordaland fylke (utgått) 32,0 9,3 2,1 1,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,5 2,8 1,2 0,5
Nordland fylke 25,3 6,9 1,9 1,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 24,3 6,0 1,8 0,9
Oppland fylke (utgått) 25,9 4,0 2,0 0,7
Oslo fylke 36,3 8,1 1,6 0,8
Rogaland fylke 24,9 6,8 2,6 1,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,4 4,8 2,0 0,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,0 3,9 1,9 0,9
Telemark fylke (utgått) 26,2 6,1 0,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 29,6 5,7 1,5 0,8
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 25,9 5,1 1,2 0,7
Vestfold fylke (utgått) 29,9 12,4 1,6 0,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,6 10,0 1,8 1,0
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,9 4,5 3,9 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 2,3 1,5 1,5
Buskerud fylke (utgått) 3,5 3,8 4,3 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,6 4,3 2,9 3,4
Hedmark fylke (utgått) 3,4 3,6 2,9 3,1
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 3,8 3,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,3 2,6 3,1 2,8
Nordland fylke 3,1 3,7 3,7 3,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,4 3,6 3,3
Oppland fylke (utgått) 1,5 3,2 2,5 1,5
Oslo fylke 3,9 5,4 4,9 4,6
Rogaland fylke 3,3 2,8 2,8 2,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2 3,2 2,2 2,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 4,0 3,8 3,8
Telemark fylke (utgått) 4,1 3,2 3,2 3,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,1 4,4 4,3 3,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 4,0 3,6 3,3
Vestfold fylke (utgått) 7,1 4,3 4,7 4,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,7 3,7 3,0 2,9
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,1 15,2 14,2 13,3
Aust-Agder fylke (utgått) 13,4 11,3 9,0 8,2
Buskerud fylke (utgått) 17,6 12,6 11,3 10,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,0 20,0 15,1 12,6
Hedmark fylke (utgått) 14,4 7,9 6,3 5,8
Hordaland fylke (utgått) 12,8 10,1 9,1 8,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,5 10,0 8,6 8,3
Nordland fylke 18,6 12,0 11,2 10,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,6 9,4 8,4 8,1
Oppland fylke (utgått) 19,7 11,2 8,8 7,8
Oslo fylke 18,4 16,8 15,1 14,5
Rogaland fylke 15,3 10,3 9,3 8,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,6 11,6 8,2 7,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,5 11,8 9,8 9,5
Telemark fylke (utgått) 15,2 10,0 9,3 8,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,1 14,6 13,5 13,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 13,6 9,9 9,4 8,7
Vestfold fylke (utgått) 13,9 13,4 12,7 11,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,6 10,3 9,6 8,8

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 51,4 64,3 70,0 71,4
Buskerud fylke (utgått) 54,2 55,4 56,6 57,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 42,3 54,9 57,7 60,6
Hordaland fylke (utgått) 56,5 70,6 72,9 72,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 34,5 37,9 37,9 37,9
Nordland fylke 34,2 46,8 54,4 55,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,1 47,5 52,5 54,1
Oppland fylke (utgått) 15,0 31,7 40,0 46,7
Oslo fylke 21,6 27,5 41,2 41,2
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,4 39,5 47,4 65,8
Telemark fylke (utgått) 16,0 44,2 53,8 59,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 33,3 58,2 63,8 65,2
Vestfold fylke (utgått) 68,9 77,3 78,8 81,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,4 41,5 48,1 51,1
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 14,3 5,7 1,4 1,4
Buskerud fylke (utgått) 3,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 21,1 8,5 2,8 1,4
Hordaland fylke (utgått) 14,1 1,2 1,2 1,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,4 10,3 10,3
Nordland fylke 16,5 12,7 6,3 5,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,0 6,6 6,6 9,8
Oppland fylke (utgått) 28,3 6,7 11,7 6,7
Oslo fylke 21,6 15,7 11,8 5,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 34,2 21,1 10,5
Telemark fylke (utgått) 40,4 14,1 9,6 3,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 27,7 6,4 0,7 2,1
Vestfold fylke (utgått) 9,8 3,8 3,0 1,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,3 6,7 5,2 3,0
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 11,4 8,6 7,1 5,7
Buskerud fylke (utgått) 24,1 25,3 24,1 24,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 9,9 11,3 11,3 11,3
Hordaland fylke (utgått) 12,9 10,6 11,8 10,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 34,5 31,0 24,1 24,1
Nordland fylke 6,3 2,5 1,3 1,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,9 8,2 8,2 6,6
Oppland fylke (utgått) 1,7 6,7 5,0 5,0
Oslo fylke 3,9 11,8 7,8 11,8
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,4 13,2 18,4 13,2
Telemark fylke (utgått) 1,9 7,1 7,1 7,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Vestfold fylke (utgått) 8,3 5,3 6,1 5,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,9 8,1 8,1 8,1
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 22,9 21,4 21,4 21,4
Buskerud fylke (utgått) 18,1 19,3 19,3 18,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 26,8 25,4 28,2 26,8
Hordaland fylke (utgått) 16,5 17,6 14,1 15,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 31,0 27,6 27,6 27,6
Nordland fylke 43,0 38,0 38,0 38,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 41,0 37,7 32,8 29,5
Oppland fylke (utgått) 55,0 55,0 43,3 41,7
Oslo fylke 52,9 45,1 39,2 41,2
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 28,9 26,3 23,7 21,1
Telemark fylke (utgått) 41,7 34,6 29,5 30,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 34,8 31,2 31,2 28,4
Vestfold fylke (utgått) 12,9 13,6 12,1 12,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 44,4 43,7 38,5 37,8

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 29,2 47,9 62,5 62,5
Aust-Agder fylke (utgått) 31,0 65,5 72,4 72,4
Buskerud fylke (utgått) 57,3 65,9 76,8 79,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 50,0 57,1 60,7 64,3
Hordaland fylke (utgått) 17,6 41,2 66,7 70,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 13,6 27,3 36,4 40,9
Nordland fylke 17,1 39,0 48,8 51,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,3 63,5 73,1 76,9
Oppland fylke (utgått) 38,9 63,9 69,4 72,2
Oslo fylke
Rogaland fylke 25,7 54,3 68,6 74,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 36,4 52,3 72,7 75,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 42,9 59,7 67,5 67,5
Telemark fylke (utgått) 34,5 51,7 62,1 65,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 52,2 69,6 73,9 78,3
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 43,8 53,1 59,4 62,5
Vestfold fylke (utgått) 39,5 51,3 57,9 59,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 33,1 57,1 67,7 68,4
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,3 6,3 2,1
Aust-Agder fylke (utgått) 27,6 13,8 10,3 3,4
Buskerud fylke (utgått) 17,1 6,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 3,6 3,6 3,6
Hordaland fylke (utgått) 58,8 29,4 3,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,0 9,1 6,8 4,5
Nordland fylke 41,5 12,2 2,4 2,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,8 13,5 3,8
Oppland fylke (utgått) 27,8 11,1
Oslo fylke
Rogaland fylke 37,1 20,0 2,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 38,6 13,6 4,5 4,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,5 5,2 2,6 1,3
Telemark fylke (utgått) 27,6 13,8 6,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,1 4,3 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 15,6 12,5 3,1 6,3
Vestfold fylke (utgått) 23,7 11,8 2,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,3 9,8 1,5 0,8
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,2 2,1
Aust-Agder fylke (utgått) 6,9 3,4 3,4 6,9
Buskerud fylke (utgått) 1,2 2,4 1,2 1,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 10,7 10,7 10,7 10,7
Hordaland fylke (utgått) 5,9 3,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,2 22,7 22,7 20,5
Nordland fylke 7,3 7,3 7,3 7,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,8 5,8 5,8
Oppland fylke (utgått) 8,3 2,8 5,6 5,6
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,9 5,7 11,4 8,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,3 1,3
Telemark fylke (utgått) 6,9 6,9 6,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,1
Vestfold fylke (utgått) 5,3 5,3 6,6 7,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,3 3,8 2,3 2,3
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 35,4 45,8 35,4 35,4
Aust-Agder fylke (utgått) 34,5 17,2 13,8 17,2
Buskerud fylke (utgått) 24,4 25,6 22,0 19,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 35,7 28,6 25,0 25,0
Hordaland fylke (utgått) 23,5 23,5 25,5 29,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 43,2 40,9 34,1 34,1
Nordland fylke 34,1 41,5 41,5 39,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,0 19,2 17,3 17,3
Oppland fylke (utgått) 25,0 22,2 25,0 22,2
Oslo fylke
Rogaland fylke 34,3 20,0 17,1 17,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7 34,1 22,7 20,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 37,7 35,1 28,6 29,9
Telemark fylke (utgått) 37,9 27,6 24,1 27,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 21,7 21,7 17,4 17,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 37,5 34,4 37,5 31,3
Vestfold fylke (utgått) 31,6 31,6 32,9 32,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 35,3 29,3 28,6 28,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no