Gjennomføring av læretiden

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Alle lærlinger i Akershus fylke (utgått)

Lærlinger (lærekontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærlinger med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,3 74,8 79,7 81,4
Aust-Agder fylke (utgått) 52,7 75,8 82,0 83,7
Buskerud fylke (utgått) 47,1 77,5 82,1 84,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 42,2 71,8 77,6 80,5
Hedmark fylke (utgått) 60,5 83,1 85,6 86,0
Hordaland fylke (utgått) 51,4 75,4 81,6 83,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 58,7 82,4 86,3 87,2
Nordland fylke 49,7 75,4 80,1 82,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 56,7 80,8 85,9 87,6
Oppland fylke (utgått) 55,0 79,1 83,7 85,2
Oslo fylke 39,5 71,2 79,5 80,9
Rogaland fylke 54,7 80,1 85,5 87,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49,3 79,7 84,6 85,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 47,8 77,8 82,3 83,7
Telemark fylke (utgått) 51,1 76,7 81,5 82,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48,5 75,2 79,3 80,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 57,8 81,7 86,5 88,1
Vestfold fylke (utgått) 49,3 71,0 81,1 82,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50,7 78,6 82,6 84,4
Andel lærlinger fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 26,1 4,8 1,9 1,8
Aust-Agder fylke (utgått) 23,9 5,1 0,6 0,3
Buskerud fylke (utgått) 27,8 5,5 1,3 0,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,7 6,5 1,4 0,7
Hedmark fylke (utgått) 18,6 2,3 0,4 0,4
Hordaland fylke (utgått) 29,7 7,7 1,9 1,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2 3,4 0,7 0,5
Nordland fylke 22,0 5,0 1,7 1,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,9 5,5 1,7 0,8
Oppland fylke (utgått) 19,7 2,8 1,6 0,5
Oslo fylke 37,2 7,9 0,7 0,6
Rogaland fylke 25,4 5,7 1,6 1,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,1 3,8 1,1 0,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,6 3,9 1,3 0,6
Telemark fylke (utgått) 21,3 4,1 1,4 1,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,3 4,6 0,9 0,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 25,0 4,1 1,7 0,8
Vestfold fylke (utgått) 30,5 10,4 1,8 0,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 25,4 5,2 1,5 0,1
Andel lærlinger fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,2 4,0 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,4 3,4 3,9 4,2
Buskerud fylke (utgått) 3,2 4,4 4,4 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,5 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke (utgått) 3,2 3,4 3,4 3,2
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,7 4,6 4,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,7 3,7 3,1 2,9
Nordland fylke 3,0 3,2 3,2 3,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 2,5 3,0 3,0
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,5 3,8 4,0
Oslo fylke 4,3 4,7 5,1 4,7
Rogaland fylke 4,5 3,7 3,6 3,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,5 2,2 2,7 2,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,9 5,6 5,5 5,5
Telemark fylke (utgått) 4,3 4,6 4,1 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,1 5,5 5,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,0 4,0 3,2 3,3
Vestfold fylke (utgått) 6,3 4,1 3,6 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,9 5,7
Andel lærlinger ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,6 16,2 14,4 13,1
Aust-Agder fylke (utgått) 20,0 15,8 13,5 11,8
Buskerud fylke (utgått) 21,9 12,6 12,2 11,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 24,5 17,3 16,6 14,4
Hedmark fylke (utgått) 17,8 11,2 10,6 10,4
Hordaland fylke (utgått) 15,4 13,2 11,9 10,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,4 10,4 9,9 9,4
Nordland fylke 25,2 16,3 15,0 13,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,6 11,2 9,3 8,6
Oppland fylke (utgått) 21,2 13,6 11,0 10,3
Oslo fylke 19,0 16,1 14,7 13,8
Rogaland fylke 15,3 10,5 9,3 8,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,1 14,3 11,6 10,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,8 12,8 11,0 10,2
Telemark fylke (utgått) 23,3 14,6 13,0 12,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 19,6 16,1 14,3 13,6
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 14,2 10,2 8,6 7,8
Vestfold fylke (utgått) 13,9 14,5 13,4 13,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,6 12,0 10,9 9,7

Elever (fagopplæring i skole)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel elever med oppnådd fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 47,5 55,0 55,0 55,0
Buskerud fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 26,3 36,8 39,5 44,7
Hordaland fylke (utgått) 53,5 55,8 55,8 55,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 48,4 58,1 64,5 67,7
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 64,1 64,1 64,1 66,7
Rogaland fylke
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 32,6 50,0 54,3 54,3
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 57,0 62,8 63,6 64,5
Andel elever fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 5,0 5,0
Buskerud fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 2,6 7,9 7,9 5,3
Hordaland fylke (utgått) 7,0 2,3 2,3 2,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 9,7 9,7 16,1 9,7
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 5,1 7,7 2,6 2,6
Rogaland fylke
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,6 6,5 2,2 4,3
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 6,6 2,5 0,8 2,5
Andel elever fullført læretid uten fagbrev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 25,0 27,5 27,5 25,0
Buskerud fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 28,9 21,1 18,4 21,1
Hordaland fylke (utgått) 25,6 30,2 30,2 30,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 16,1 9,7 3,2 6,5
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 23,1 20,5 25,6 23,1
Rogaland fylke
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 34,8 32,6 32,6 30,4
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,6 31,4 32,2 29,8
Andel elever ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått) 22,5 17,5 17,5 15,0
Buskerud fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 42,1 34,2 34,2 28,9
Hordaland fylke (utgått) 14,0 11,6 11,6 11,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 25,8 22,6 16,1 16,1
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 7,7 7,7 7,7 7,7
Rogaland fylke
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,0 10,9 10,9 10,9
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 5,8 3,3 3,3 3,3

Lærekandidater (opplæringskontrakt)

Indikator og nøkkeltall Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Andel lærekandidater med oppnådd kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,4 58,8 62,7 64,7
Aust-Agder fylke (utgått) 8,7 21,7 34,8 47,8
Buskerud fylke (utgått) 45,3 62,3 69,8 69,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,2 59,3 66,7 70,4
Hordaland fylke (utgått) 14,5 40,0 49,1 58,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,8 37,5 43,8 45,8
Nordland fylke 25,7 54,3 68,6 68,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,9 51,1 57,8 62,2
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke 27,9 58,1 69,8 74,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,6 46,2 53,8 64,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,8 33,3 42,9 45,2
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 37,8 37,8 43,2 48,6
Vestfold fylke (utgått) 34,7 57,3 68,0 72,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 37,4 57,1 70,3 71,4
Andel lærekandidater fortsatt i lære
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 31,4 13,7 2,0
Aust-Agder fylke (utgått) 39,1 21,7 4,3
Buskerud fylke (utgått) 18,9 5,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 44,4 11,1
Hordaland fylke (utgått) 41,8 10,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,7 8,3 4,2
Nordland fylke 31,4 11,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 33,3 8,9 2,2
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke 39,5 4,7 4,7 2,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 35,9 12,8 7,7 2,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21,4 11,9
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 18,9 13,5
Vestfold fylke (utgått) 37,3 17,3 4,0 1,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 35,2 18,7 4,4 2,2
Andel lærekandidater fullført læretid uten kompetansebevis
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,9 2,0 2,0 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 13,0 17,4 21,7 26,1
Buskerud fylke (utgått) 5,7 3,8 3,8 3,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 11,1 11,1 7,4
Hordaland fylke (utgått) 9,1 14,5 14,5 12,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 31,3 27,1 29,2 29,2
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,7 4,4 4,4 4,4
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke 2,3 4,7 4,7 4,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,8 12,8 12,8 5,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 9,5 9,5 9,5
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 10,8 13,5 16,2 13,5
Vestfold fylke (utgått) 8,0 5,3 9,3 8,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1,1 1,1 1,1
Andel lærekandidater ute av lære uten å ha fullført
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 33,3 25,5 33,3 31,4
Aust-Agder fylke (utgått) 39,1 39,1 39,1 26,1
Buskerud fylke (utgått) 30,2 28,3 26,4 26,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 33,3 18,5 22,2 22,2
Hordaland fylke (utgått) 34,5 34,5 36,4 29,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 33,3 27,1 22,9 25,0
Nordland fylke 42,9 34,3 31,4 31,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,1 35,6 35,6 33,3
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke 30,2 32,6 20,9 18,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,6 28,2 25,6 28,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,0 45,2 47,6 45,2
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 32,4 35,1 40,5 37,8
Vestfold fylke (utgått) 20,0 20,0 18,7 18,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,5 23,1 24,2 25,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no