Oversikt - Lundehaugen videregående skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lundehaugen videregående skole (UTGÅTT)
Haugen 12
4323 SANDNES
Org.nr 974624559
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Rogaland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år